Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Tin nhanh
sao chép liên kết
tạo hình ảnh
xem thêm

Ra mắt Liquid Staking Testnet trên Kava 11

Hassan Maishera - Cryptowisser
2022-09-01 14:57
Đội ngũ Kava Network đã thông báo trong một tweet vào thứ Tư rằng tính năng liquid staking đã ra mắt thành công trên Kava 11. Liquid staking là hành động ủy quyền các token của bạn cho một dịch vụ staking mà không mất quyền truy cập vào tiền của bạn. Liquid staking cho phép người dùng truy cập vào tiền của mình ngay cả khi bạn đang staking. Các khoản tiền vẫn được ký quỹ, nhưng không bị khóa và không thể truy cập được, giống như khi stake bằng Proof of Stake.
Kava đặt mục tiêu trở thành nền tảng DeFi mặc định bằng cách cung cấp stablecoin và cho vay phi tập trung đối với tất cả các tài sản tiền mã hoá lớn. KAVA giảm 8,6% trong 24 giờ qua và đang được giao dịch ở mức 1,679 đô vào thời điểm bài viết được soạn thảo.
Xem toàn bộ nội dung