Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Tin nhanh
sao chép liên kết
tạo hình ảnh
xem thêm

Chỉ số Sợ hãi & Tham lam ngày nay là 27, Mức độ là Sợ hãi

Binance
2022-08-30 01:52
Theo Alternative.me, Chỉ số Sợ hãi & Tham lam (Fear & Greed) của ngày hôm nay là 27. Mức độ sợ hãi đã giảm đáng kể từ Sợ hãi tột độ xuống Sợ hãi so với ngày hôm qua.
Chỉ số Fear & Greed được đo từ 0 đến 100, với 0 đại diện cho "Cực độ sợ hãi" và 100 đại diện cho "Tham lam cực độ". Chỉ số này tính toán các yếu tố biến động (25%), động lượng / khối lượng thị trường (25%), mạng xã hội (15%), sự thống trị (10%), xu hướng của Google (10%) và khảo sát (15% - hiện đang tạm dừng) .
Xem toàn bộ nội dung