Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Tin nhanh
sao chép liên kết
tạo hình ảnh
xem thêm

Cosmostation khởi chạy giao thức SPACE trên Kava

Hassan Maishera - Cryptowisser
2022-08-19 10:56
Vào thứ Năm vừa rồi, đội ngũ Kava Network đã thông báo trên Twitter rằng Cosmostation được thiết lập nhằm khởi chạy giao thức SPACE độc quyền trên Kava. Cosmostation là validator và explorer interchain trên blockchain Cosmos.
Kava đặt mục tiêu trở thành nền tảng DeFi mặc định bằng cách cung cấp stablecoin và cho vay phi tập trung đối với tất cả các tài sản tiền mã hoá lớn. KAVA giảm 10% trong 24 giờ qua và đang được giao dịch ở mức 1,854 đô la vào thời điểm bài viết được soạn thảo.
Xem toàn bộ nội dung