Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Tin nhanh
sao chép liên kết
tạo hình ảnh
xem thêm

Các Sản phẩm đầu tư Tài sản số ghi nhận 15 triệu đô dòng tiền ròng vào trong tuần qua

Binance
2022-07-11 03:08
Theo một báo cáo hàng tuần do CoinShares công bố, các sản phẩm đầu tư tài sản kỹ thuật số đã ghi nhận dòng tiền 15 triệu đô la tiền vào trong tuần trước.
  • Coinshares cho biết các tài sản được quản lý đã phục hồi từ mức thấp nhất trong năm rưỡi lên 36,2 tỷ đô la.
  • Bitcoin đã ghi nhận một dòng nhỏ tiền vào là 1,7 triệu đô la, trong khi dòng tiền vào các sản phẩm Bitcoin ngắn hạn đạt tổng cộng 6,3 triệu đô la vào tuần trước.
  • Ethereum cũng đã ghi nhận dòng tiền vào trong tuần thứ ba liên tiếp, với tổng cộng 7,6 triệu đô la. CoinShares cho biết dòng tiền vào cho thấy "một sự thay đổi khiêm tốn trong tâm lý thị trường", vốn trước đó phải chịu 11 tuần liên tiếp bị rút vốn ra.
  • CoinShares cho biết thị trường altcoin vẫn "không có dấu hiệu tích cực đáng kể" trong tháng này cho đến nay, với lượng nhỏ 0,3 triệu đô la vốn chuyển ra.
Xem toàn bộ nội dung