Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Tin nóng
sao chép liên kết
tạo hình ảnh
xem thêm

Dịch vụ lớp 2 của Ethereum, StarkNet hiện đã có mặt trên Alchemy

Luke Martin - Cryptowisser
2022-03-09 17:00
Hệ thống thanh toán tiền điện tử Alchemy đã công bố hợp tác với công ty khởi nghiệp Starkware có trụ sở tại Israel, cho phép người dùng Alchemy xây dựng các ứng dụng Web3 và tài chính phi tập trung (DeFi) bằng cách sử dụng StarkNet. StarkNet là dịch vụ Ethereum lớp 2 của Starkware sử dụng bản tổng hợp tính hợp lệ bằng không, cho phép thông lượng cao hơn và giảm 100 lần phí gas so với Ethereum lớp 1, theo StarkNet.

Alchemy cung cấp các API blockchain (giao diện lập trình ứng dụng) cho các máy khách như Ethereum, Polygon, Arbitrum và Flow. Nền tảng NFT Immutable X sử dụng phiên bản StarkNet trước đó có tên là StarkEx.

Alchemy’s ACH tăng 2,35% so với lần trước và giao dịch ở mức $ 0,04061 tại thời điểm báo chí.
Source: Alchemy Blog
Xem toàn bộ nội dung