Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Tin nóng
sao chép liên kết
tạo hình ảnh
xem thêm

ADA vượt quá mốc số lượng giao dịch 20 triệu đô la

Binance
2021-12-01 16:18
Tiền mã hoá lớn thứ sáu theo giá trị thị trường, Cardano (ADA), gần đây đã đạt mốc giao dịch 20 triệu đô la.
Xem toàn bộ nội dung