Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Tin nóng
sao chép liên kết
tạo hình ảnh
xem thêm

Quỹ hàng đầu của Skybridge Capital tăng khoản đầu tư liên quan đến tiền điện tử lên 150% trong quý 3

Binance
2021-12-01 09:45
SkyBridge Multi-Adviser Hedge Fund Portfolio, quỹ hàng đầu trong các quỹ đầu tư của SkyBridge, đã tăng gần 150% đầu tư vào các tài sản liên quan đến tiền điện tử trong quý thứ ba. (Nguồn: Bloomberg)
Xem toàn bộ nội dung