Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Tin nóng
sao chép liên kết
tạo hình ảnh
xem thêm

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ: Stablecoin có thể cải thiện hiệu quả với các quy định phù hợp

Binance
2021-11-30 17:00
Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Yellen nói rằng stablecoin cần được giám sát thích hợp. Stablecoin chỉ có thể tăng hiệu quả và tạo điều kiện thanh toán nếu chúng được quản lý đầy đủ. (Nguồn: CryptoCraft)
Xem toàn bộ nội dung