Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Tin nóng
sao chép liên kết
tạo hình ảnh
xem thêm

Cập nhật thị trường từ Binance (2021-11-09)

Binance
2021-11-09 07:19
Trong 24 giờ qua, Bitcoin (BTC) đã được giao dịch trong khoảng từ 65.122 đô la đến 68.524 đô la. Tính đến 7:15 sáng (UTC) hôm nay, BTC đang giao dịch ở mức $ 67,982 (+ 2,69%).
Bitcoin đã đạt mức cao mới trên Binance, đạt 68 nghìn đô la và các loại tiền điện tử chính cũng đang tăng mạnh cùng với đó, LPT là đồng tiền tăng giá lớn nhất với mức tăng 54%.

Các loại tiền mã hoá chính khác:

  • ETH: $4,810 (+1.57%)
  • SOL: $247.32 (+0.78%)
  • XRP: $1.265 (-1.67%)
  • ETC: $61.18 (+10.72%)
  • AVAX: $89.02 (-5.13%)
  • ADA: $2.19 (+6.27%)
  • BNB: $646.1 (+0.02%)
  • DOT: $52.40 (-0.95%)
  • DOGE: $0.2826 (+2.76%)

3 mã tăng giá hàng đầu trên Binance:

Xem toàn bộ nội dung