Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Tin nóng
sao chép liên kết
tạo hình ảnh
xem thêm

Cập nhật thị trường từ Binance (2021-11-01)

Binance
2021-11-01 07:00
Trong 24 giờ qua, Bitcoin (BTC) đã được giao dịch trong khoảng từ 59.405 đô la đến 62.298 đô la. Kể từ 7:00 sáng (UTC) hôm nay, BTC đang giao dịch ở mức 61.259 đô la (+ 1,37%).
Các loại tiền điện tử lớn khác đã cho thấy hiệu suất hỗn hợp, với HOT là đồng tiền tăng giá nhiều nhất, tăng gần 25%.

Các loại tiền mã hoá chính khác:

  • ETH: $4,297 (-0.73%)
  • SOL: $207.59 (+9.14%)
  • XRP: $1.0982 (-1.58%)
  • ETC: $54.61 (-1.27%)
  • AVAX: $63.56 (-0.47%)
  • ADA: $1.975 (-0.71%)
  • BNB: $524.4 (-0.83%)
  • DOT: $43.62 (+3.35%)
  • DOGE: $0.2753 (+1.83%)

3 mã tăng giá hàng đầu trên Binance:

Xem toàn bộ nội dung