Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Tin nóng
sao chép liên kết
tạo hình ảnh
xem thêm

Cập nhật thị trường từ Binance (2021-10-21)

Binance
2021-10-21 15:34
Trong 24 giờ qua, Bitcoin (BTC) đã được giao dịch trong khoảng từ 62.888 đô la đến 67.000 đô la. Tính đến 7:25 tối (UTC) hôm nay, BTC ở mức 63.456 đô la (-3,82%).
Bitcoin đã đạt mức cao mới là 67.000 đô la trên Binance, với các loại tiền điện tử lớn cùng tăng. ETH tăng hơn 4% lên 4.193 đô la, gần bằng ATH trong khi SOL tăng 13%.

Các loại tiền mã hoá chính khác:

  • ETH: $4,193.43 (+4.30%)
  • SOL: $185.84 (+13.67%)
  • XRP: $1.1226 (-0.84%)
  • ETC: $58.45 (+7.95%)
  • AVAX: $61.63 (+5.42%)
  • ADA: $2.222 (+1.87%)
  • BNB: $482.5 (-2.41%)
  • DOT: $43.72 (+2.12%)
  • DOGE: $0.2426 (-1.77%)

3 mã tăng giá hàng đầu trên Binance:

Xem toàn bộ nội dung