Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Tin nóng
sao chép liên kết
tạo hình ảnh
xem thêm

Cập nhật thị trường từ Binance (2021-09-28)

Binance
2021-09-28 09:46
Trong 24 giờ qua, Bitcoin (BTC) đã được giao dịch trong khoảng từ $ 41,855 đến $ 44,129. Kể từ 7:00 sáng (UTC) hôm nay, BTC ở mức 42.165 đô la (-3,58%).
Các loại tiền điện tử lớn khác đã bị kéo xuống cùng với Bitcoin, trong khi COTI nổi bật bằng cách ghi nhận mức tăng 19%.

Các loại tiền mã hoá chính khác:

  • ETH: $2,928.55 (-5.62%)
  • SOL: $136.12 (-1.15%)
  • XRP: $0.9332 (-3.79%)
  • ETC: $45.18 (-3.46%)
  • AVAX: $68.82 (-0.83%)
  • ADA: $2.138 (-4.53%)
  • BNB: $337.6 (-3.49%)
  • DOT: $27.38 (-6.03%)
  • DOGE: $0.2007 (-2.37%)

3 mã tăng giá hàng đầu trên Binance:

Giao dịch tiền mã hoá trên Ứng dụng Binance ngay hôm nay!

Xem toàn bộ nội dung