Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Thị trường
Token tăng giá mạnh nhất (24h)
NBS/USDT
+65.37%
0.02330
$0
Danh sách yêu thích
Thị trường Spot
Thị trường Futures
Token niêm yết mới
Tất cả tiền mã hóa
Tổng quan thị trường
Top biến động
BNB
BTC
ALTS
FIAT (All)
All
BNB
ETF
Tên
Giá
Biến động 24h
Giá cao nhất 24h / Giá thấp nhất 24h
KL 24h
Vốn hóa thị trường
Chỉnh sửa
NU
/BNB
0.0037687
/ $1.75
+5.26%
0.0043458 / 0.0027830
27,009.96
$1,203.12M
Giao dịch ngay
DOT
/BNB
0.09154
/ $42.58
-0.35%
0.09322 / 0.08905
21,594.46
$42,051.12M
Giao dịch ngay
LUNA
/BNB
0.07849
/ $36.51
+0.49%
0.08014 / 0.07706
17,368.82
$62.30M
Giao dịch ngay
KEEP
/BNB
0.0023622
/ $1.10
+53.82%
0.0025999 / 0.0014131
14,377.46
$634.73M
Giao dịch ngay
POLS
/BNB
0.006436
/ $2.99
+16.45%
0.009162 / 0.005516
13,712.29
$243.09M
Giao dịch ngay
ADA
/BNB
0.004681
/ $2.18
+0.17%
0.004762 / 0.004594
10,977.84
$71,731.87M
Giao dịch ngay
SOL
/BNB
0.3464
/ $161.15
+3.13%
0.3515 / 0.3300
10,768.43
Giao dịch ngay
ICP
/BNB
0.1001
/ $46.57
+8.80%
0.1016 / 0.0919
9,017.72
$8,095.38M
Giao dịch ngay
XRP
/BNB
0.002440
/ $1.13
+1.62%
0.002481 / 0.002370
8,716.30
$53,441.05M
Giao dịch ngay
MATIC
/BNB
0.003219
/ $1.50
-1.53%
0.003379 / 0.003167
8,158.12
$10,081.04M
Giao dịch ngay
TORN
/BNB
0.15260
/ $70.98
+4.71%
0.15498 / 0.14410
7,810.42
$78.07M
Giao dịch ngay
FTM
/BNB
0.0044853
/ $2.09
+10.22%
0.0046387 / 0.0040666
7,254.30
$5,319.06M
Giao dịch ngay
UNI
/BNB
0.05722
/ $26.62
+4.68%
0.05980 / 0.05439
6,668.44
$2,846.01M
Giao dịch ngay
XLM
/BNB
0.0008554
/ $0.39
+9.95%
0.0009050 / 0.0007774
5,352.87
$9,576.33M
Giao dịch ngay
VET
/BNB
0.0002567
/ $0.11
+2.56%
0.0002638 / 0.0002481
4,666.44
$7,680.37M
Giao dịch ngay
CREAM
/BNB
0.3040
/ $141.41
+2.25%
0.3086 / 0.2903
4,384.96
$87.16M
Giao dịch ngay
AXS
/BNB
0.2696
/ $125.42
+1.70%
0.2716 / 0.2590
4,270.26
$7,639.01M
Giao dịch ngay
CHR
/BNB
0.0007865
/ $0.36
-2.03%
0.0008482 / 0.0007738
4,175.11
$157.26M
Giao dịch ngay
SUSHI
/BNB
0.02442
/ $11.36
+5.90%
0.02543 / 0.02299
4,012.97
$1,445.49M
Giao dịch ngay
CAKE
/BNB
0.04226
/ $19.66
+0.60%
0.04263 / 0.04135
3,970.12
$4,565.23M
Giao dịch ngay