Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Dữ liệu Ký quỹ
Giới hạn vay và Cross Margin
Lịch sử lãi suất
CoinChuyển vào
Lượng vay khả dụng
Mức VIP:
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Mức hiện tại của bạn: VIP 0
Lãi suất ngày / Lãi suất năm
Mức hiện tại của bạn: VIP 0
Giới hạn vay
VIP 1
Lãi suất ngày / Lãi suất năm
VIP 1
Giới hạn vay
Cặp Isolated Margin
Cặp Isolated MarginĐòn bẩyCoinChuyển vào
Lượng vay khả dụng
Mức VIP:
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Mức hiện tại của bạn: VIP 0
Mức lãi suất hàng ngày
Mức hiện tại của bạn: VIP 0
Giới hạn vay
VIP 1
Mức lãi suất hàng ngày
VIP 1
Giới hạn vay
No Data
Chỉ số giá
Ký hiệu
BTCUSDT
BTCUSDT Chỉ số giá
1Phút
 
1h