Cho vay tiền mã hóa
Vay tiền để giao dịch Spot/Margin/Hợp đồng Tương lai hoặc staking để có APY cao.
Trả nợ bất kỳ lúc nào
Lãi suất theo cấp VIP
Không có phí giao dịch
Khoản vay có lãi suất thấp để staking
Thanh lý một phần
Số tiền quá nhỏ? Hãy thử Vay VIP
Số tiền quá nhỏ? Hãy thử Vay VIP
Vay
Tất cả lệnh
Tôi muốn vay
  Số lượng thế chấp
   LTV ban đầu
   NaN%
   Gọi ký quỹ
   NaN%
   LTV thanh lý
   NaN%
   Kỳ hạn vay
   Không có phạt lãi suất nếu trả nợ sớm
   7 Ngày
   14 Ngày
   30 Ngày
   90 Ngày
   180 Ngày
   LTV ban đầu (Tỷ lệ cho vay trên giá trị)
   NaN%
   LTV ban đầu NaN%
   Gọi ký quỹ NaN%
   LTV thanh lý NaN%
   Giá thanh lý(/)
   -
   Khi LTV đạt NaN%
   Tiền lãi tính theo giờ và theo ngày
   - / -
   Tổng số tiền lãi
   -
   Số tiền trả nợ
   -
   Đăng nhập để kiểm tra chiết khấu lãi suất.
   Lãi suất
   Lãi suất tính theo giờ
   -
   Lãi suất hàng ngày
   -
   Tổng số tiền lãi
   -
   Số tiền trả nợ
   -
   Đăng nhập để kiểm tra chiết khấu lãi suất.
   Tạo yêu cầu vay.
   Tài sản thế chấp được chuyển từ Tài khoản Spot và Nhận Khoản vay trong Tài khoản Spot.
   Trả nợ bất kỳ lúc nào.
   Nhận tài sản thế chấp trong Tài khoản Spot
   Trả nợ bất kỳ lúc nào
   Lãi suất theo cấp VIP
   Không có phí giao dịch
   Khoản vay có lãi suất thấp để staking
   Thanh lý một phần
   FAQ
   Q1. Người dùng cần đáp ứng những điều kiện gì để vay trên Binance Loan?
   A1. Miễn bạn là người dùng đã đăng ký trên Binance, bạn có thể vay từ Binance Loan.
   Q2. Người dùng có thể vay những đồng tiền mã hóa nào từ Binance Loan?
   A2. Binance Loan hỗ trợ vay nhiều đồng tiền mã hóa, gồm có cả BUSD và USDT. Bạn có thể xem qua trang Vay tiền trên Binance Loan để biết thêm thông tin.
   Q3. Người dùng có thể sử dụng những đồng tiền mã hóa nào làm thế chấp?
   A2. Binance Loan hỗ trợ nhiều đồng tiền mã hóa làm thế chấp, gồm có cả BTC và ETH. Bạn có thể xem qua trang Vay tiền trên Binance Loan để biết thêm thông tin.
   Q4. Kỳ hạn vay trên Binance Loan kéo dài bao lâu?
   A4. Hiện có các kỳ hạn vay 7, 14, 30, 90 và 180 ngày. Bạn luôn có thể trả trước và tiền lãi chỉ được tính dựa vào số giờ đã vay.
   Q5. Tiền lãi được tính như thế nào?
   A5. Tiền lãi được tính theo giờ, và dưới một giờ sẽ được tính là một giờ. Lãi suất sẽ phụ thuộc vào thời điểm bạn vay.
   Q6. Làm sao để tôi trả tiền lãi và tiền gốc?
   A6. Bạn phải trả nợ một cách thủ công trên trang Lệnh. Tiền lãi sẽ được trả trước tiền gốc.
   Q7. Tôi có thể trả nợ toàn bộ trước ngày đáo hạn không?
   A7. Bạn luôn có thể trả trước và tiền lãi chỉ được tính dựa vào số giờ đã vay.
   Q8. LTV là gì?
   A8. LTV là giá trị của tài sản thế chấp trên tài sản mà bạn vay. Giá dùng ở đây là Giá Index. Các đồng tiền thế chấp khác nhau sẽ có mức LTV ban đầu khác nhau, đồng nghĩa với việc khi bạn sử dụng các đồng coin khác nhau có cùng giá trị để làm thế chấp, giá trị khoản vay sẽ khác nhau.
   Q9. Điều gì sẽ xảy ra nếu LTV của tôi quá cao?
   A9. Nếu LTV của bạn cao hơn mức LTV gọi ký quỹ, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn bổ sung thêm tài sản đảm bảo hoặc trả nợ. Nếu LTV của bạn cao hơn LTV thanh lý, vị thế của bạn sẽ được thanh lý một phần (khoảng 50%) mỗi lần. Việc thanh lý dừng lại khi LTV ban đầu được đáp ứng. Khi số dư cho vay còn lại ≤200 USD, vị thế của bạn sẽ được thanh lý hoàn toàn. Xin lưu ý rằng trong điều kiện thị trường khắc nghiệt, vị thế của bạn vẫn có thể được thanh lý hoàn toàn.
   Q10. Làm sao để tôi điều chỉnh thế chấp?
   A10. Bạn có thể điều chỉnh thế chấp trên trang Lệnh. Bạn luôn có thể gia tăng thế chấp và khi LTV của bạn thấp hơn mức LTV ban đầu, bạn cũng có thể giảm bớt thế chấp.
   Q11. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi quá hạn trả nợ ?
   A 11. Chúng tôi sẽ cho thời gian quá hạn là 72 giờ (đối với kỳ hạn vay 7 ngày và 14 ngày) hoặc 168 giờ (đối với kỳ hạn vay 30 ngày, 90 ngày và 180 ngày). Trong thời gian đó, bạn sẽ bị tính lãi suất cao gấp 3 lần lãi suất theo giờ. Nếu bạn vẫn không trả sau khi thời gian quá hạn kết thúc, chúng tôi sẽ thanh lý thế chấp của bạn để trả nợ.
   Q12. Tôi có thể dùng tiền mã hóa đã vay để giao dịch Margin hay Futures không? Tôi có thể chúng không?
   A12. Có, bạn có thể giao dịch trên Binance bằng tiền đã vay miễn là bạn đáp ứng đủ điều kiện để sử dụng dịch vụ. Có, bạn cũng có thể rút chúng về.
   Q13. Tài sản thế chấp có thể được sử dụng cho staking để tạo ra lợi nhuận và khấu trừ lãi suất không?
   A13. Có, tài sản thế chấp staking sẽ được stake để tạo ra lợi nhuận nhằm giảm lãi suất cho lệnh vay tương ứng sau khi bạn chọn tài sản thế chấp staking. Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo mức lãi suất hàng giờ và hàng ngày "Sau khi staking" và tổng số tiền lãi hiển thị trên trang.
   Q14. Lợi nhuận của staking có biến động không?
   A14. Có, lợi nhuận từ việc staking sẽ biến động và được điều chỉnh theo thời gian. Tuy nhiên, tất cả các lệnh vay tham gia staking sẽ được tính dựa trên lợi nhuận và lãi suất hiển thị tại thời điểm vay.
   Q15. Có rủi ro nào khi tài sản thế chấp được sử dụng để staking không?
   A15. Đúng. Binance sẽ luôn cố gắng cung cấp cho người dùng những dự án staking tốt nhất. Binance không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào phát sinh do các vấn đề bảo mật hợp đồng on-chain của dự án. Vui lòng đọc kỹ và đồng ý với Thỏa thuận dịch vụ Binance Loan trước khi bạn sử dụng Binance Loan.
   Q16. Tôi có thể gia hạn lệnh vay của mình không?
   A16. Có thể. Bất kể bạn vay token nào (ví dụ: Bitcoin, Ethereum), bạn có thể gia hạn lệnh vay trong vòng 24 giờ trước khi lệnh vay đến hạn. Không áp dụng gia hạn cho các lệnh có kỳ hạn 180 ngày và các lệnh vay staking. Mỗi lệnh vay chỉ có thể được gia hạn một lần.