Binance Live
PHÁT LẠI
576 lượt xem
Player version:
__VERSION__
Video url:
Video volume:
Video time:
Video duration:
Video resolution:
x
[x]
×
0xW3音樂排行榜—Hito華語周榜
2022-11-30 14:00
VoiceStreetNFT
VoiceStreetNFT
người tổ chức
0xW3音樂排行榜是一個每週一次的直播節目,將音樂家與web3.0世界聯繫起來。我們將與許多頂級的音樂機構、排行榜公司、音樂公司聯合起來,推動音樂web3.0的發展。 今天我們將為大家帶來0xW3音樂排行榜—Hito華語周榜。想知道華語樂壇的最新流行音樂趨勢嗎?請繼續關注。
Bình luận trực tiếp
Buổi phát trực tiếp đã kết thúc, Cảm ơn bạn đã theo dõi!