Binance Live
NFT METAVERSE GAMEFI 2022 ( PART 2 )
2022-05-01 12:00
First-Ever Largest NFT, GameFi, and Metaverse 2022 Event in Southeast Asia Is Happening at Cove Manila Philippines.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: (1) Xin lưu ý, quyền truy cập và sử dụng Nền tảng Binance Live của bạn, dù trong vai trò là người xem hay người tạo nội dung, đều phải tuân theo Điều khoản sử dụng của Binance (https://www.binance.com/en/terms) , Nguyên tắc quản lý cộng đồng (https://www.binance.com/vi/support/faq/binance-feed-community-manager-guidelines-ecb50ef2012f40b2a2c4f72eaa5b569f), và bất kỳ điều khoản cũng như nguyên tắc nào khác chúng tôi có thể ban hành và/hoặc cập nhật theo thời gian. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong số này, vui lòng không truy cập hoặc sử dụng Nền tảng Binance Live. (2) Nội dung trên nền tảng Binance Live có thể bao gồm thông tin, quan điểm và ý kiến của bên thứ ba. Nội dung đó được trình bày cho bạn trên cơ sở “nguyên trạng” và chỉ là các thông tin chung, không phải cam đoan hay bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào. Họ cũng không có ngụ ý phản ánh quan điểm, nhận xét hoặc ý kiến của Binance; và Binance cũng không xác nhận điều này. Bởi vậy, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý hoặc chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào, hoặc về kết quả thu được từ việc bạn sử dụng thông tin đó. (3) Không phải tất cả các sản phẩm và dịch vụ của Binance (nếu đề cập đến bất cứ sản phẩm và dịch vụ nào) đều có sẵn ở khu vực của bạn. Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể tăng hoặc giảm và có thể bạn sẽ không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất cứ tổn thất nào bạn có thể gặp phải. Nội dung trên nền tảng này không nên hiểu là lời khuyên tài chính.
Bình luận trực tiếp
Buổi phát trực tiếp đã kết thúc, Cảm ơn bạn đã theo dõi!