Chuyển tiền mã hóa

Loại tiền tệ
Mức phí 0%
Nhập số tiền
Số dư ví Funding
0
Chuyển
Tạo mã
Gửi mã qua email
Vui lòng nhận lấy số tiền mã hóa - - mà tôi chuyển cho bạn thông qua mã đổi này: **** **** **** **** ...
Chuyển tiền mã hóa ngay tức thì bằng cách chuyển tiền mã hóa thành mã thẻ quà tặng có thể đổi được và chia sẻ mã này theo cách bạn muốn.
Xem lịch sử
FAQ
Xem thêm
Chuyển tiền mã hóa là gì?
Chuyển tiền mã hóa là chức năng mới cho phép bạn gửi và nhận tiền mã hóa mà không mất phí. Bạn có thể gửi tiền mã hóa cho bạn bè và người thân từ mini app Thẻ quà tặng Binance hoặc trang web Thẻ quà tặng Binance.
Làm thế nào để tạo và gửi thẻ quà tặng?
Bạn có thể chuyển tiền mã hóa cho bạn bè và người thân bằng email hoặc tin nhắn, miễn là bạn có đủ số dư trong tài khoản. Chỉ cần chọn token, nhập số tiền cần chuyển và hoàn tất xác minh 2FA để xác nhận giao dịch.
Chức năng chuyển tiền mã hóa hỗ trợ những token nào?
Chuyển tiền mã hóa hỗ trợ hầu hết các đồng tiền mã hóa được niêm yết trên Binance. Vui lòng tham khảo danh sách mới nhất trên trang chuyển tiền mã hóa.
Chuyển tiền mã hóa mất bao lâu?
Chuyển tiền mã hóa xử lý các giao dịch ngay lập tức, với điều kiện bạn có đủ số dư trong tài khoản Binance.
Chức năng Chuyển tiền mã hóa có miễn phí không?
Chuyển tiền mã hóa qua Thẻ quà tặng Binance không phát sinh phí gửi hoặc đổi.
Người nhận phải làm gì để đổi tiền mã hóa?
Người nhận sẽ nhận được mã đổi gồm 16 chữ số qua email hoặc tin nhắn và có thể dùng mã này để đổi từ mini app Thẻ quà tặng Binance hoặc trang web Binance. Người nhận cũng có thể chọn đổi đến địa chỉ ví thông qua Trust Wallet.