Mua
Cửa hàng thẻ
Chọn loại tiền tệ
Nhập số tiền
Số dư ví Funding
0
Chuyển
Nhập số lượng
Ghi chú (không bắt buộc)
0/200
Khóa hàng loạt
Nếu bạn chọn khóa thẻ quà tặng hàng loạt thì những người khác sẽ không thể đổi hoặc thêm thẻ quà tặng cho đến khi bạn mở khóa.
Sau khi xác nhận, -- coin sẽ được khấu trừ từ ví Funding của bạn.
Phí giao dịch
0
Tổng số tiền