USDⓈ-M
Quyền chọn
New
Thị trường
Giải đấu
Hot
Quy định Giao dịch
Quy định Giao dịch
Đòn bẩy và ký quỹ
Thông tin về Đa tài sản
Ký quỹ danh mục đầu tư
* Mỗi người dùng chỉ được mở đồng thời tối đa 10 lệnh có điều kiện (bao gồm Lệnh dừng giới hạn, Lệnh Dừng thị trường và Lệnh dịch chuyển cắt lỗ tự động) cho một mã giao dịch. Các lệnh có điều kiện đang mở được tính trong số lệnh mở tối đa.
Số tiền giao dịch tối thiểu
Giá đặt lệnh tối thiểu / Biến động giá tối thiểu
Độ chính xác của giá
Tỷ lệ trần/sàn của Giá Vào lệnh Giới hạn
Số lượng Lệnh Thị trường / Lệnh Giới hạn tối đa
Số lượng Lệnh Đang mở tối đa
Ngưỡng bảo vệ giá
Phí thanh lý
Giá trị danh nghĩa tối thiểu
Tỷ lệ trần/sàn của giá vào lệnh Market
Kích hoạt Chỉ giảm
Giá trị danh nghĩa vị thế mở của hợp đồng (USDT)
Tỷ lệ của vị thế trên tổng số vị thế của hợp đồng
Chênh lệch giữa giá thanh lý và giá đánh dấu
BTCUSDT
Vĩnh cửu
0.001 BTC
556.80 /0.10 USDT
0.015% / 5%
120 /1000 BTC
2005%1.25%5.0 USDT5%------
ETHUSDT
Vĩnh cửu
0.001 ETH
39.86 /0.01 USDT
0.015% / 5%
2000 /10000 ETH
2005%1.25%5.0 USDT5%------
BCHUSDT
Vĩnh cửu
0.001 BCH
13.93 /0.01 USDT
0.015% / 5%
850 /10000 BCH
2005%1.50%5.0 USDT5%------
XRPUSDT
Vĩnh cửu
0.1 XRP
0.0143 /0.0001 USDT
0.00015% / 5%
2000000 /20000000 XRP
2005%1.00%5.0 USDT5%------
EOSUSDT
Vĩnh cửu
0.1 EOS
0.111 /0.001 USDT
0.00110% / 10%
120000 /1000000 EOS
20010%1.00%5.0 USDT10%------
LTCUSDT
Vĩnh cửu
0.001 LTC
3.61 /0.01 USDT
0.015% / 5%
5000 /10000 LTC
2005%1.50%5.0 USDT5%------
TRXUSDT
Vĩnh cửu
1 TRX
0.00132 /0.00001 USDT
0.000015% / 5%
5000000 /10000000 TRX
2005%1.00%5.0 USDT5%------
ETCUSDT
Vĩnh cửu
0.01 ETC
1.051 /0.001 USDT
0.00110% / 10%
10000 /100000 ETC
2005%1.50%5.0 USDT10%------
LINKUSDT
Vĩnh cửu
0.01 LINK
0.464 /0.001 USDT
0.00110% / 10%
20000 /200000 LINK
20010%1.50%5.0 USDT10%------
XLMUSDT
Vĩnh cửu
1 XLM
0.00648 /0.00001 USDT
0.000015% / 5%
1000000 /10000000 XLM
2005%1.00%5.0 USDT5%------
ADAUSDT
Vĩnh cửu
1 ADA
0.01740 /0.00010 USDT
0.000015% / 5%
300000 /2000000 ADA
2005%1.00%5.0 USDT5%------
XMRUSDT
Vĩnh cửu
0.001 XMR
4.36 /0.01 USDT
0.015% / 5%
2000 /10000 XMR
2005%1.50%5.0 USDT5%------