USDⓈ-M
English
USD
Thông tin
Funding Rate theo thời gian thực
Lịch sử phí funding
Lịch sử vốn bảo hiểm
Chỉ số
Dữ liệu giao dịch
BTCUSD
Lệnh đang mở
Tỷ lệ Long/Short của Trader hàng đầu (Tài khoản)
Tỷ lệ Long/Short của Trader hàng đầu (Vị thế)
Tỉ lệ Long/Short
Khối lượng Mua/Bán của Taker
Basis
Bản quyền © 2021 Binance Futures. Bảo lưu mọi quyền.