USDⓈ-M
English
USD
BTCUSDT Vĩnh cửu
Isolated 50x
Hướng dẫn
1D
Time
19,124.1
$19,124.10 USD
-3.76%
-
Điểm
-
Chiến thắng
-
Chuỗi thắng
-
Tỷ lệ thắng
Tổng số dư margin
- USDT
Margin khả dụng
- USDT
PNL chưa được ghi nhận
- USDT
Chuỗi thắng
Xếp hạngTên người dùngChuỗi thắng
Không có dữ liệu
Xếp hạngTên người dùngĐiểm
Không có dữ liệu
Kết quả của tôi
Kết quảThời gian
Lời và Lỗ
Điểm
Đăng nhập hoặc Đăng ký ngay để giao dịch
Dự đoán cách giá di chuyển và giành điểm!
Chiến đấu với một người chơi khác trong phiên giao dịch 1 phút để giành điểm!
BTCUSDT
-3.76%
250
USDT
1000
USDT
5000
USDT
Thêm
USDT
Danh nghĩa hiện có: 0.00 USDT
Long
Short
-
Điểm
-
Chiến thắng
-
Chuỗi thắng
-
Tỷ lệ thắng
Tổng số dư margin
- USDT
Margin khả dụng
- USDT
PNL chưa được ghi nhận
- USDT
Bắt đầu chiến đấu