Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Phí giao dịch
Đăng nhập để xem mức phí giao dịch của bạn.Đăng nhập
Hưởng đặc quyền ưu tiên và mức chiết khấu cao hơn.Chương trình VIP
Bạn có thể giảm phí cho giao dịch sau bằng cách sử dụng BNBTìm hiểu thêm
Phí giao dịch Spot
25% Off
Giao dịch Hợp đồng Tương lai USDⓈ-M
10% Off
Mức phí
Giao dịch Spot
Lãi suất vay ký quỹ
Giao dịch Hợp đồng Tương lai USDⓈ-M
Giao dịch Hợp đồng Tương lai COIN-M
Lãi suất thế chấp chéo
Phí Liquidity Swap
P2P
Phí giao dịch P2P chỉ áp dụng cho Maker. Taker không bị tính phí
Tìm hiểu thêm
Vui lòng đăng nhập để xem mức phí dành riêng cho bạn
Đăng nhập
Tiền pháp định
Loading...
BINANCE P2P: MUA/BÁN TIỀN MÃ HÓA TẠI KHU VỰC CỦA BẠN
Giao dịch ngay