Mua Crypto
Thanh toán bằng
Giao dịch
Phái sinh
Earn
Tài chính
NFT
Doanh nghiệp
Bảng tin
USD
Phí giao dịch
Đăng nhập để xem mức phí giao dịch của bạn.Đăng nhập
Hưởng đặc quyền ưu tiên và mức chiết khấu cao hơn.Chương trình VIP
Hưởng nhiều lợi ích hơn với ưu đãi khấu trừ phí cho các giao dịch sau.
Các cặp giao dịch Spot BTC
Không mất phí
Mới
không mất phí đối với một số cặp tiền pháp định và stablecoin BTC
Tìm hiểu thêm
Các cặp giao dịch Spot BUSD
Không mất phí
Không mất phí maker đối với các cặp BUSD
Khấu trừ BNB
25% Off
khi giao dịch Spot
Khấu trừ BNB
10% Off
khi giao dịch Futures ký quỹ bằng USDⓈ
Mời bạn bè để được giảm 100 USD phí giao dịch giao ngay.Giới thiệu bạn bè
Mức phí
MứcKL giao dịch 30 N (BUSD)và/hoặcSố dư BNBMaker / Taker
Maker / Taker
BNB Giảm 25%
Người dùng thông thường
< 1,000,000 BUSDhoặc≥ 0 BNB0.1000% / 0.1000%0.0750% / 0.0750%
VIP 1
≥ 1,000,000 BUSD≥ 25 BNB0.0900% / 0.1000%0.0675% / 0.0750%
VIP 2
≥ 5,000,000 BUSD≥ 100 BNB0.0800% / 0.1000%0.0600% / 0.0750%
VIP 3
≥ 20,000,000 BUSD≥ 250 BNB0.0700% / 0.1000%0.0525% / 0.0750%
VIP 4
≥ 100,000,000 BUSD≥ 500 BNB
0.0200% / 0.0400%
0.0700% / 0.0900%
0.0150% / 0.0300%
0.0525% / 0.0675%
VIP 5
≥ 150,000,000 BUSD≥ 1,000 BNB
0.0200% / 0.0400%
0.0600% / 0.0800%
0.0150% / 0.0300%
0.0450% / 0.0600%
VIP 6
≥ 400,000,000 BUSD≥ 1,750 BNB
0.0200% / 0.0400%
0.0500% / 0.0700%
0.0150% / 0.0300%
0.0375% / 0.0525%
VIP 7
≥ 800,000,000 BUSD≥ 3,000 BNB
0.0200% / 0.0400%
0.0400% / 0.0600%
0.0150% / 0.0300%
0.0300% / 0.0450%
VIP 8
≥ 2,000,000,000 BUSD≥ 4,500 BNB
0.0200% / 0.0400%
0.0300% / 0.0500%
0.0150% / 0.0300%
0.0225% / 0.0375%
VIP 9
≥ 4,000,000,000 BUSD≥ 5,500 BNB0.0200% / 0.0400%0.0150% / 0.0300%
“Taker” là lệnh được giao dịch theo mức giá thị trường, “Maker” là lệnh được giao dịch theo một mức giá giới hạn.Tìm hiểu thêm
VIP trade volume levels are measured on the basis of the spot trading volume, or whether the futures trading volume meets the standard (Futures trading volume includes USDS-M futures and COIN-M futures) .
Giới thiệu bạn bè để nhận được khoản kickback là 20% phí giao dịch.Tìm hiểu thêm