Mua Crypto
Thanh toán bằng
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Quay lại
FAQ
Choose when and/or where Draco and Viena will perform their epic dance battle during the match against Estoril Praia on 15th May.
2022/05/03 13:00 đến 2022/05/10 13:00 (UTC+0)
Đã hoàn tất
FC Porto fans! Set the stage for an epic dance-off between our two mascots, Draco and Viena!
là lựa chọn nhận được nhiều bình chọn nhất
Lựa chọn khác
Dragão Square
0%
0 phiếu bình chọn
Pitch-side at Halftime
0%
0 phiếu bình chọn
Before the match
0%
0 phiếu bình chọn
In the stands at Halftime
0%
0 phiếu bình chọn
Kêu gọi thêm ý kiến bình chọn!
Thăm dò ý kiến – cuộc thăm dò ý kiến được ra mắt trên nền tảng Binance Fan-token, đây là nơi người nắm giữ Binance Fan-token có thể thực hiện quyền bình chọn và tác động tới các quyết định của đội bóng. Trong trường ngang bằng, kết quả bình chọn sẽ do đội quyết định.