Mua Crypto
Thanh toán bằng
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Quay lại
FAQ
Choose the congratulatory message to be displayed on the giant screens at the Estádio do Dragão stadium.
2022/05/16 13:00 đến 2022/05/23 13:00 (UTC+0)
Đã khớp
We need FC Porto fans to help choose the message to be displayed on the giant screens at the Estádio do Dragão stadium.
Kết quả
là lựa chọn nhận được nhiều bình chọn nhất
Lựa chọn khác
We are Family! Congratulations, National Champions!
0%
0 phiếu bình chọn
30th National Championships. Our pride has no end. Congratulations, Champions!
0%
0 phiếu bình chọn
An endless love story painted in blue and white. Congratulations, Champions!
0%
0 phiếu bình chọn
40 years celebrating. Congratulations to the new National Champions!
0%
0 phiếu bình chọn
Kêu gọi thêm ý kiến bình chọn!
Thăm dò ý kiến – cuộc thăm dò ý kiến được ra mắt trên nền tảng Binance Fan-token, đây là nơi người nắm giữ Binance Fan-token có thể thực hiện quyền bình chọn và tác động tới các quyết định của đội bóng. Trong trường ngang bằng, kết quả bình chọn sẽ do đội quyết định.