Mua Crypto
Thanh toán bằng
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Quay lại
Thăm dò ý kiến mới nhất
Bình chọn của fan
Cầu thủ của tháng
BWT Alpine F1® Team
Mở
Mới
Which Alpine personality will you choose to take over Alpine’s social media account for a day?
2022/05/17 12:00 đến 2022/05/31 12:00 (UTC+0)
FC Porto
Đã hoàn tất
Choose the congratulatory message to be displayed on the giant screens at the Estádio do Dragão stadium.
2022/05/16 13:00 đến 2022/05/23 13:00 (UTC+0)
Santos FC
Đã hoàn tất
Choose a message for our captain's armband!
2022/05/12 13:00 đến 2022/05/19 13:00 (UTC+0)
S.S. Lazio
Đã hoàn tất
Choose the best playlist for the last match of the season against Verona.
2022/05/09 10:00 đến 2022/05/16 10:00 (UTC+0)
FC Porto
Đã hoàn tất
Choose when and/or where Draco and Viena will perform their epic dance battle during the match against Estoril Praia on 15th May.
2022/05/03 13:00 đến 2022/05/10 13:00 (UTC+0)
Santos FC
Đã hoàn tất
Choose the layout of the new Vila Belmiro's timeline
2022/04/28 13:00 đến 2022/05/05 13:00 (UTC+0)