Mua Crypto
Thanh toán bằng
NFT
New
Tải xuống
English
USD
Quay lại
FAQ
S.S. Lazio VS Venezia (Serie A)
2022/03/14 19:45 đến 2022/03/31 23:59 (UTC+0)
Đã hoàn tất
S.S. Lazio home match against Venezia in the Serie A
IMMOBILE là lựa chọn nhận được nhiều bình chọn nhất
IMMOBILE
59%
162 phiếu bình chọn
Lựa chọn khác
F. ANDERSON
11%
30 phiếu bình chọn
ZACCAGNI
7%
18 phiếu bình chọn
STRAKOSHA
6%
17 phiếu bình chọn
LUIS ALBERTO
5%
13 phiếu bình chọn
LUCAS
4%
11 phiếu bình chọn
ACERBI
3%
8 phiếu bình chọn
SERGEJ
2%
6 phiếu bình chọn
RAMOS
1%
4 phiếu bình chọn
HYSAJ
1%
3 phiếu bình chọn
PATRIC
1%
2 phiếu bình chọn
PEDRO
0%
1 phiếu bình chọn
T. BASIC
0%
0 phiếu bình chọn
LAZZARI
0%
0 phiếu bình chọn
Kêu gọi thêm ý kiến bình chọn!
Thăm dò ý kiến – cuộc thăm dò ý kiến được ra mắt trên nền tảng Binance Fan-token, đây là nơi người nắm giữ Binance Fan-token có thể thực hiện quyền bình chọn và tác động tới các quyết định của đội bóng. Trong trường ngang bằng, kết quả bình chọn sẽ do đội quyết định.