Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

#SantaGiftsAPlenty : Hoàn tiền lên đến 165.000 USD với Thẻ quà tặng

Thời gian diễn ra hoạt động: 15:00 ngày 10/12/2021 đến 06:59 ngày 24/12/2021 (Giờ Việt Nam)
Hoàn thành nhiệm vụ ngay để nhận thưởng nhé!
Start here
Nhiệm vụ số 1: Bạn gửi càng nhiều thẻ quà tặng thì càng nhận được nhiều phần thưởng
Nhiệm vụ số 1: Bạn gửi càng nhiều thẻ quà tặng thì càng nhận được nhiều phần thưởng
Tổng quỹ thưởng Thẻ quà tặng trị giá là $100.000
Tất cả người dùng đã gửi ít nhất một thẻ quà tặng COTI / IOTX / CTSI / PYR / ATA có giá trị bất kỳ cho bạn bè và gia đình trong thời gian diễn ra hoạt động đều đủ điều kiện để nhận một phần của quỹ giải thưởng COTI / IOTX / CTSI / PYR / ATA tương ứng.
Chúng tôi sẽ xếp hạng người dùng dựa trên số lượng người nhận riêng biệt họ đã gửi thẻ quà tặng. Mỗi token có một quỹ giải thưởng trị giá $20.000. Người dùng có thể gửi nhiều loại thẻ quà tặng để đủ điều kiện nhận phần thưởng trong nhiều quỹ giải thưởng.
Ví dụ: Một người dùng gửi thẻ quà tặng COTI và thẻ quà tặng ATA sẽ đủ điều kiện nhận phần thưởng từ cả quỹ giải thưởng COTI và ATA. Để đủ điều kiện là có một người nhận riêng biệt, thẻ quà tặng phải do một người dùng khác ngoài người gửi đổi trước khi thời gian diễn ra hoạt động kết thúc.
Tặng Thẻ quà tặng ngay

Giành phần thưởng từ mỗi quỹ giải thường COTI / IOTX / CTSI / PYR / ATA

Giải nhất: $1500 trong thẻ quà tặng COTI / IOTX / CTSI / PYR / ATA độc quyền
Giải nhì: $1000 trong thẻ quà tặng COTI / IOTX / CTSI / PYR / ATA độc quyền
Giải ba: $500 trong thẻ quà tặng COTI / IOTX / CTSI / PYR / ATA độc quyền
Tất cả những người tham gia đủ điều kiện còn lại: Chia sẻ $17.000 trong thẻ quà tặng COTI / IOTX / CTSI / PYR / ATA dựa theo tổng số lượng người nhận thẻ quà tặng COTI / IOTX / CTSI / PYR / ATA riêng biệt của mỗi người dùng so với tổng số lượng người nhận thẻ quà tặng COTI / IOTX / CTSI / PYR / ATA của tất cả người dùng hợp lệ (trừ 3 người đứng đầu).
Cách tính phần thưởng:
Phần thưởng cho những người tham gia đủ điều kiện trừ 3 người đứng đầu = (Tổng số người nhận thẻ quà tặng COTI / IOTX / CTSI / PYR / ATA riêng biệt của bạn / Tổng số người nhận thẻ quà tặng COTI / IOTX / CTSI / PYR / ATA riêng biệt của tất cả những người tham gia đủ điều kiện (trừ 3 người đứng đầu) * $17.000 (trong thẻ quà tặng COTI / IOTX / CTSI / PYR / ATA )
Nhiệm vụ số 2: Chuyển đổi với phí 0 đồng (Tổng quỹ thưởng Thẻ quà tặng trị gi 50.000 USD)
Nhiệm vụ số 2: Chuyển đổi với phí 0 đồng (Tổng quỹ thưởng Thẻ quà tặng trị gi 50.000 USD)
GIAI ĐOẠN 1: 15:00 ngày 10/12/2021 đến 06:59 ngày 17/12/2021 (Giờ Việt Nam)
Tất cả những người dùng đã thực hiện chuyển đổi với tổng giá trị từ 2.000 USD trở lên (không bao gồm stablecoin) trong thời gian này sẽ cùng chia đều quỹ giải thưởng thẻ quà tặng trị giá 25.000 USD. Chúng tôi sẽ phân bổ phần thưởng thẻ quà tặng trước 23:00 ngày 17/12/021 (Giờ Việt Nam).
GIAI ĐOẠN 2: 15:00 ngày 17/12/2021 đến 06:59 ngày 24/12/2021 (Giờ Việt Nam)
Tất cả những người dùng đã thực hiện chuyển đổi với tổng giá trị từ 2.000 USD trở lên (không bao gồm stablecoin) trong thời gian này sẽ cùng chia đều quỹ thưởng thẻ quà tặng trị giá 25.000 USD. Chúng tôi sẽ phân bổ phần thưởng thẻ quà tặng trước 23:00 ngày 24/12/2021 (Giờ Việt Nam).
Chuyển đổi ngay
Nhiệm vụ số 3: Món quà hoàn hảo!
Nhiệm vụ số 3: Món quà hoàn hảo!
Quỹ thưởng Thẻ quà tặng trị giá 15.000 USD
Trong thời gian diễn ra hoạt động, tất cả người dùng đã thực hiện giao dịch mua tiền mã hóa lần đầu tiên với giá trị tối thiểu từ 50 USD trên Binance P2P sẽ cùng chia đều quỹ thưởng SAND trị giá 8.000 USD với thẻ quà tặng.
Thêm vào đó! Mỗi ngày, chúng tôi sẽ chọn ra 10 người chiến thắng may mắn đã mua khối lượng tối thiểu 100 USD trên Binance P2P để nhận hoàn tiền 50% trong thẻ quà tặng token BNB độc quyền, mỗi thẻ tối đa trị giá 50 USD. (Chỉ dành cho người dùng P2P hiện tại)
Chúng tôi sẽ chọn ra 10 người chiến thắng hàng ngày theo Quy tắc lựa chọn phần thưởng dựa trên giá trị hàm băm Binance Chain vào 19:00 ngày 28/12/2021 (Giờ Việt Nam).
Giao dịch P2P
Mùa trao gửi Quà tặng: Hơn 100.000 thẻ quà tặng tiền mã hóa từ ông già Noel Binance
Hãy mời những người bạn chưa đăng ký Binance của bạn tham gia đợt tặng thẻ quà tặng lớn nhất trong lịch sử Binance và họ có thể nhận được thẻ quà tặng tiền mã hóa miễn phí lên đến 5 USD chỉ bằng việc chia sẻ địa chỉ email (quà có số lượng giới hạn).
Tìm hiểu thêm

Điều khoản và điều kiện

1. Người gửi thẻ quà tặng trong nhiệm vụ số 1 không được tính là người nhận riêng biệt, trừ khi họ nhận thẻ quà tặng từ người gửi khác.
2. Trong nhiệm vụ số 1, chúng tôi sẽ chỉ tính những thẻ quà tặng được đổi bởi người nhận.
3. Những người gửi thẻ quà tặng COTI / IOTX / CTSI / PYR / ATA đủ điều kiện sẽ nhận được phần thưởng bằng token tương ứng với thẻ quà tặng mà họ đã gửi. Ví dụ: Một người dùng gửi thẻ quà tặng COTI và thẻ quà tặng ATA sẽ nhận được phần thưởng trong COTI và ATA.
4. Chúng tôi sẽ phân bố phần thưởng thẻ quà cho nhiệm vụ 2 theo thời gian phân bổ tương ứng của các giai đoạn.
5. Việc chuyển đổi khối lượng giao dịch trong nhiệm vụ số 2 không bao gồm bất kỳ cặp giao dịch nào liên quan đến stablecoin (USDT, USDC, BUSD và DAI).
6. Nhiệm vụ số 3 áp dụng cho tất cả các thị trường (tiền pháp định) được hỗ trợ trên nền tảng Binance P2P.
7. Binance P2P sẽ sử dụng tỷ giá đồng nội tệ với đồng ngoại tệ USD vào lúc 19:00 ngày 28/12/2021 (Giờ Việt Nam) để tính toán yêu cầu về khối lượng giao dịch $50 và $100 của người dùng trong nhiệm vụ số 3.
8. Quy tắc lựa chọn phần thưởng trong nhiệm vụ số 3 tuân theo Quy tắc lựa chọn phần thưởng dựa trên giá trị hàm băm Binance Chain.
9. Chúng tôi sẽ phân bổ tất cả phần thưởng thẻ quà tặng cho nhiệm vụ số 1 và 3 tới địa chỉ email liên kết với UID của bạn trong vòng 2 tuần sau khi chương trình khuyến mãi kết thúc. Người dùng không có địa chỉ email liên kết với UID sẽ không nhận được phần thưởng.
10. Người thắng cuộc sẽ nhận được email có mã đổi thưởng duy nhất và có thể nhận thẻ quà tặng của họ trên ứng dụng Binance bằng cách truy cập trang chủ, nhấp vào "Hồ sơ", sau đó nhấp vào "Thẻ quà tặng" hoặc trên Trang web thẻ quà tặng Binance. Nếu bạn đang đổi thẻ quà tặng qua ứng dụng Binance, hãy đảm bảo rằng ứng dụng của bạn được cập nhật lên iOS 2.32.0 hoặc Android 1.43.0 trở lên.
11. Binance có quyết định kết quả của ưu đãi giới hạn thời gian này.
12. Binance có quyền tùy ý chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thời hạn này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.
Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền mã hóa là hoạt động chịu rủi ro thị trường rất cao. Hãy giao dịch một cách cẩn trọng. Bạn nên biết rằng Binance không chịu trách nhiệm về tổn thất giao dịch của bạn.
Binance có quyền tùy ý chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.