Earn

Đơn giản & An toàn. Tìm kiếm các đồng tiền mã hóa phổ biến và bắt đầu tăng thu nhập.
Khớp các tài sản của tôi
Tất cả sản phẩm
Các đồng Coin
APR ước tính
Thời hạn

Các câu hỏi thường gặp

1
Binance Earn là gì?
Binance Earn là nền tảng toàn diện trên Binance. Tại đây, bạn có thể xem tất cả các cơ hội tăng thu nhập dành cho bạn và khoản tiền mã hoá mà bạn nắm giữ. Có nhiều lựa chọn tuyệt vời dành cho HODLer như bạn.
2
Binance Earn hoạt động như thế nào?
Sử dụng Binance Earn rất đơn giản. Bạn chỉ việc chọn từ hàng chục sản phẩm hiện có và chuyển tiền mã hóa vào sản phẩm bạn chọn.
3
Những loại tiền mã hóa nào được hỗ trợ?
Có hơn 180 loại tiền mã hóa mà bạn có thể sử dụng với ít nhất một trong những sản phẩm được cung cấp trên Binance Earn. Bạn có thể chọn từ vô số tài sản kỹ thuật số như Bitcoin, Ethereum và stablecoin.
4
Tôi có đủ điều kiện sử dụng Binance Earn không?
Bạn có thể bắt đầu ngay miễn là bạn có đủ số tiền mã hóa tối thiểu được quy định trong sản phẩm đã chọn và đã hoàn thành tất cả các bước kiểm tra Xác minh danh tính cần thiết.
5
Làm cách nào để bắt đầu kiếm tiền?
Chỉ cần gửi số tiền mã hóa bạn muốn vào một sản phẩm. Nói chung, bạn có thể thấy phần thu nhập của bạn trên trang tổng quan sớm nhất là vào ngày hôm sau. Một số sản phẩm có thể khác. Vui lòng xem điều khoản và điều kiện áp dụng để biết thêm chi tiết.
Xem thêm