Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
Bảng tin
USD
Giao dịch mọi lúc. mọi nơi.
Toàn bộ sức mạnh của sàn giao dịch tiền mã hoá Binance giờ nằm gọn trong bàn tay của bạn. Tải ứng dụng giao dịch tiền mã hoá của Binance ngay hôm nay.
Máy tính
Nền tảng giao dịch tiền mã hoá mạnh mẽ dành cho những người cần một trải nghiệm toàn vẹn. Trải nghiệm giao dịch tiền mã hoá trên Binance được thiết kế riêng cho thiết bị Windows hoặc macOS.
macOS
Linux
Binance Authenticator
Trình xác thực Binance tạo mã xác thực 2 bước. Tăng độ an toàn cho tài khoản của bạn bằng cách tải về trình xác thực Binance ở bước xác minh thứ hai.