Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
Giao dịch
Phái sinh
Earn
NFT
Doanh nghiệp
Bảng tin
Giao dịch mọi lúc. mọi nơi.
Toàn bộ sức mạnh của sàn giao dịch tiền mã hoá Binance giờ nằm gọn trong bàn tay của bạn. Tải ứng dụng giao dịch tiền mã hoá của Binance ngay hôm nay.
Giao dịch mọi lúc. mọi nơi.
Toàn bộ sức mạnh của sàn giao dịch tiền mã hoá Binance giờ nằm gọn trong bàn tay của bạn. Tải ứng dụng giao dịch tiền mã hoá của Binance ngay hôm nay.
Máy tính
Nền tảng giao dịch tiền mã hoá mạnh mẽ dành cho những người cần một trải nghiệm toàn vẹn. Trải nghiệm giao dịch tiền mã hoá trên Binance được thiết kế riêng cho thiết bị Windows hoặc macOS.
macOS
Linux
Máy tính
Nền tảng giao dịch tiền mã hoá mạnh mẽ dành cho những người cần một trải nghiệm toàn vẹn. Trải nghiệm giao dịch tiền mã hoá trên Binance được thiết kế riêng cho thiết bị Windows hoặc macOS.
Tích hợp dễ dàng
API của Binance được thiết kế để tích hợp ứng dụng giao dịch của bạn vào nền tảng của chúng tôi một cách đơn giản và dễ dàng.
Tài liệu API chính thức của Binance
Binance Authenticator
Trình xác thực Binance tạo mã xác thực 2 bước. Tăng độ an toàn cho tài khoản của bạn bằng cách tải về trình xác thực Binance ở bước xác minh thứ hai.
Binance Authenticator
Trình xác thực Binance tạo mã xác thực 2 bước. Tăng độ an toàn cho tài khoản của bạn bằng cách tải về trình xác thực Binance ở bước xác minh thứ hai.