Mua Crypto
Thanh toán bằng
Giao dịch
Phái sinh
Earn
Tài chính
NFT
Doanh nghiệp
Bảng tin
USD
Đấu giá vị trí DOT
Cách an toàn và dễ dàng nhất để tích lũy phần thưởng trong khi hỗ trợ các dự án DOT yêu thích của bạn!
Quá trình đấu giá vị trí
Quy định
Tổng quan dự án
FAQ
1. Đấu giá vị trí DOT là gì và có cơ chế hoạt động như thế nào?
Đấu giá vị trí DOT là một cuộc đấu giá parachain, sử dụng một cơ chế được gọi là đấu giá nến để xác định ngẫu nhiên chính xác thời điểm một người chiến thắng trong một cuộc đấu giá. Các dự án yêu cầu trả giá DOT cao nhất cho vị trí parachain, có thể được cho thuê thành công để trở thành parachain trên Polkadot và qua đó, đạt được "chuỗi chéo". Các vị trí có thể được cho thuê theo từng giai đoạn, mỗi giai đoạn kéo dài 3 tháng, với thời hạn tối đa là 2 năm liên tục.
2. Tôi có thể nhận được phần thưởng gì khi tham gia Đấu giá vị trí DOT?
Bạn sẽ nhận được Binance Extra Bonus do các dự án Polkadot parachain cung cấp trong Thời gian khởi động (khoảng 30 triệu USD tiền thưởng) và 100% tất cả phần thưởng từ các dự án yêu thích của bạn trong Thời gian đấu giá và Thời gian cho thuê.
3. Tiền thưởng khởi động Binance được cung cấp trong Thời gian khởi động là gì?
Bảy ngày trước khi chính thức bắt đầu Đấu giá vị trí parachain trên DOT, Binance và các dự án parachain sẽ cung cấp tiền thưởng khởi động đặc biệt cho người dùng Binance (khoảng 30 triệu USD tiền thưởng). Tất cả phần thưởng sẽ được phân bổ trong thời gian này. Người dùng cần bình chọn cho các dự án được hỗ trợ của họ và nhận phần thưởng mỗi giờ. Phần thưởng được tích lũy, vì vậy người dùng không cần phải nhận mỗi giờ. Xin lưu ý rằng nếu các dự án đấu giá vị trí thành công, DOT của bạn sẽ bị khóa trong vòng 2 năm và đổi lại, bạn sẽ nhận được phần thưởng khóa từ các dự án. Nếu các dự án đấu giá vị trí không thành công, DOT đã staking của bạn sẽ được hoàn trả lại Ví Spot vào ngày 18 tháng 12 năm 2021.
4. APR của Thời gian khởi động được tính như thế nào?
Thu nhập trong thời gian khởi động được tính mỗi giờ và phần thưởng của bạn trong một giờ được tính theo tỷ lệ số DOT bạn đã stake so với tổng số DOT trong dự án. APR được cập nhật mỗi giờ và APR hiện đang hiển thị là APR của một giờ trước. Không có APR nào được hiển thị trong giờ đầu tiên mở bình chọn.
5. BDOT là gì? Nếu tôi bán BDOT của mình, liệu có tiếp tục nhận được phần thưởng bình chọn của các dự án mà tôi yêu thích không?
BDOT cung cấp thanh khoản cho người dùng. BDOT là một tài sản token hóa, đại diện cho DOT đã stake của bạn theo tỷ lệ 1:1. Binance kích hoạt tính năng "Chuyển đổi sang BDOT" trong vòng 45 ngày khi tổng thời gian đấu giá kết thúc. Bạn có thể lựa chọn chuyển đổi hoặc không. Nếu bán BDOT của mình trong thời gian khóa, bạn sẽ tiếp tục nhận được phần thưởng bình chọn từ các dự án yêu thích của mình. Tuy nhiên, khi thời gian cho thuê vị trí hết hạn, bạn có thể đổi BDOT sang DOT theo số lượng BDOT của bạn tại thời điểm hoán đổi.
6. Tôi cần khóa DOT của mình trong bao lâu? Khi nào tôi có thể rút DOT của mình?
DOT của bạn sẽ bị khóa từ Giai đoạn khởi động. Nếu dự án yêu thích của bạn giành được vị trí, bạn có thể rút DOT của mình sau 96 tuần cộng với 3 ngày để thanh toán. Nếu dự án yêu thích của bạn đấu giá vị trí không thành công, DOT đã staking của bạn sẽ được hoàn trả lại sau khi kết thúc Đấu giá vị trí. (Thời gian dự kiến vào ngày 18/12/2021)
7. Vì sao bình chọn DOT của tôi không thành công? Nếu bình chọn của tôi không thành công thì tôi có nhận được phần thưởng bình chọn không?
Lượt bình chọn được thực hiện trên chuỗi. Tuy nhiên, có những trường hợp ngoại lệ nhất định như bình chọn bị chậm trễ hoặc lỗi bình chọn. Nếu bất kỳ hoặc một phần bình chọn DOT của bạn không thành công, DOT của bạn sẽ được hoàn trả lại vào Ví Spot trong vòng hai ngày và bạn sẽ không nhận được bất kỳ lợi ích hoặc phần thưởng bình chọn nào.
8. Tại sao tôi không thể rút phần thưởng token của mình từ Binance?
Vì một số parachain vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu và chưa ra mắt nên bạn chưa thể nhận được token phần thưởng. Sau khi các dự án này đặt giá thầu thành công cho vị trí và chạy các parachain tương ứng, bạn có thể nhận được phần thưởng khi Binance tích hợp đầy đủ các mạng lưới. Có thể mất một khoảng thời gian để chức năng rút tiền được kích hoạt. Theo thời gian ra mắt dự kiến của các dự án, Binance sẽ hỗ trợ tất cả các hoạt động rút token phần thưởng trước ngày 30 tháng 6 năm 2022. Nếu thời gian khởi chạy các mainnet của dự án bị hoãn lại, Binance cũng sẽ hoãn thời gian rút token.
9. Điều đó có nghĩa là token gốc của các dự án parachain này được niêm yết trên trang Đấu giá vị trí DOT thì sẽ được niêm yết trên Binance?
Không. Đối với việc giao dịch và niêm yết token của những dự án parachain đấu giá vị trí Polkadot (DOT) trên Binance, những token này sẽ trải qua quy trình xem xét niêm yết nghiêm ngặt giống như Binance thực hiện đối với bất kỳ coin/token nào khác. Hỗ trợ Đấu giá vị trí DOT không đảm bảo việc niêm yết token của các dự án parachain Polkadot. Binance không đảm bảo bất kỳ niêm yết nào theo chính sách nội bộ của mình. Bất kỳ dự án nào tuyên bố được niêm yết trên Binance đều sẽ bị loại khỏi quá trình xét duyệt niêm yết.