Capital Connect

Kết nối bạn với các nhà đầu tư uy tín, nhà quản lý tài sản chuyên nghiệp và khách hàng tiềm năng hàng đầu trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số. Dành riêng cho khách hàng VIP của Binance.

Gia tăng vốn dễ dàng
với Binance

Với sự hỗ trợ từ mạng độc quyền của Binance, Binance Institutional là nền tảng tối ưu để cung cấp các dịch vụ kết nối vốn độc đáo, kết nối bạn với tất cả các đối tượng tham gia thị trường khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

Quản lý tài sản
Quỹ phòng hộ
Văn phòng gia đình
HNWI

Cách thức hoạt động

Trải nghiệm an toàn, trơn tru và mới mẻ do Binance VIP cung cấp

Chuẩn bị sẵn sàng
Bắt đầu bằng cách chọn vai trò của bạn. Bạn có thể nhận quyền truy cập bằng cách được phê duyệt là Nhà đầu tư hoặc Quản lý đầu tư.
Kết nối
Nhà đầu tư có thể gửi sở thích đầu tư của mình, cùng với số tiền, thời hạn đầu tư và thông tin chi tiết khác cho Quản lý đầu tư được liệt kê. Tất cả tin nhắn đều được lưu trữ an toàn trên Binance.
Thực hiện
Quản lý đầu tư có thể chia sẻ thông tin liên hệ của mình với Nhà đầu tư để tìm các sở thích đầu tư phù hợp. Sau đó, Nhà đầu tư có thể thảo luận chi tiết và tiến hành thực hiện.

Chọn vai trò của bạn

Bạn có thể đáp ứng tiêu chí trở thành Nhà đầu tư hoặc Quản lý đầu tư để bắt đầu quy trình.

Nhà đầu tư

Nhà đầu tư có thể xem thông tin chi tiết quỹ và bắt đầu yêu cầu kết nối với Quản lý đầu tư. Chỉ dành cho khách hàng VIP của Binance tại các khu vực được phê duyệt.

Đơn vị quản lý đầu tư

Quản lý đầu tư có thể xem xét yêu cầu kết nối và chia sẻ thông tin liên hệ với Nhà đầu tư. Quyền truy cập có thể được cấp bằng cách niêm yết thành công một quỹ.

Liên hệ với chúng tôiHãy cho chúng tôi biết nhu cầu của bạn
Loại yêu cầu
Cấp độ VIP
Loại khách hàng
Tài sản được quản lý
Khu vực/ngôn ngữ ưu tiên

Cảnh báo rủi ro:

Capital Connect chỉ là dịch vụ mời đầu tư quỹ, được trình bày trên cơ sở “nguyên trạng” mà không có sự cam đoan hay bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào. Dịch vụ này chỉ dành cho những người đáp ứng tiêu chí và có thể không được cung cấp tại khu vực của bạn. Binance không nhận bất kỳ khoản thù lao nào khi cung cấp dịch vụ này và không khuyến nghị bất kỳ người nào đầu tư với bất kỳ Quản lý đầu tư nào được liệt kê. Hoạt động đầu tư vào Quản lý đầu tư đi kèm độ rủi ro cao. Nhà đầu tư phải tự đánh giá mức độ phù hợp của một cơ hội đầu tư cụ thể và tiến hành thẩm định thích hợp. Khi làm như vậy, Nhà đầu tư nên tìm kiếm lời khuyên riêng và thông tin thêm và không nên chủ yếu dựa vào thông tin được trình bày ở đây. Nhà đầu tư hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào phát sinh.


Mọi thông tin liên quan đến Quản lý đầu tư được trình bày ở đây được soạn bởi Quản lý đầu tư, người chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính đầy đủ và tính chính xác của thông tin đó. Binance không xác minh cũng như không chịu trách nhiệm pháp lý hoặc chịu trách nhiệm về tính đầy đủ hoặc tính chính xác của thông tin đó (bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ thông tin nào liên quan đến hiệu suất trong quá khứ hoặc tương lai của Quản lý đầu tư). Binance hoàn toàn không tham gia vào bất kỳ giao dịch nào sau đó giữa Quản lý đầu tư và Nhà đầu tư sau lời mời đầu tư quỹ. Thông tin này không nên hiểu là lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Điều khoản sử dụng và Cảnh báo rủi ro của chúng tôi. Tìm hiểu thêm