Mua Crypto
Thanh toán bằng
Giao dịch
Phái sinh
Earn
Tài chính
NFT
Doanh nghiệp
Bảng tin
USD

Threshold (T) là gì? Phân tích kỹ thuật dự án

2022-09-22

Mạng Lưới Mã Hóa Cho Các Ứng Dụng Blockchain.

30 tháng 5 năm 2022

 • Threshold ra đời với mục đích trở thành mạng lưới mã hóa cho các ứng dụng blockchain bằng cách đặt thông tin và tài sản kỹ thuật số của người dùng ở chế độ riêng tư.

 • Đây là sản phẩm của việc hợp nhất giữa hai giao thức phi tập trung, NuCypher (NU)Keep Network (KEEP) vào năm 2022.

 • Sản phẩm chính của Threshold là tài sản BTC được bao bọc phi tập trung trên mạng lưới Ethereum - tBTC. Threshold cũng đang phát triển một stablecoin (thUSD) được thế chấp bởi tBTC.

 • T là token gốc của dự án. Các trường hợp sử dụng hiện tại bao gồm:

  • Staking: Các Staker chia sẻ phí cho tất cả các dịch vụ trên mạng lưới Threshold.

  • Quản trị: Chủ sở hữu token có thể tham gia vào việc quản lý kho bạc, các staker có thể tham gia vào các đề xuất và biểu quyết.

 • Dự án bao gồm các thành phần chính sau đây hoạt động kết hợp với nhau:

  • tBTC v2: một trình bao bọc BTC an toàn, không giám sát cung cấp cho chủ sở hữu Bitcoin một cách không cần cấp phép để sử dụng BTC của họ trong DeFi.

  • Proxy Re-encryption (PRE): Một giao thức mã hóa end-to-end có thể mở rộng giúp các ứng dụng xử lý dữ liệu được mã hóa mà không bị để lộ.

  • Threshold DAO: Threshold DAO có ba phần chính: Token Holder DAO, Staker DAO, và Elected Council (Hội đồng được bầu). StakerDAO nắm hầu hết quyền quyết định trong khi TokenHolderDAO quản lý kho bạc, phát hành token và các thay đổi quản trị. Hội đồng được bầu chọn sẽ đặt ra phần thưởng cho người xếp hạng và có quyền phủ quyết các đề xuất.

 • Tính từ ngày 27 tháng 5 năm 2022, tổng nguồn cung và tối đa của token T là 10.000.000.000. Nguồn cung lưu hành hiện tại là 8.250.000.000 (~ 82,5% tổng nguồn cung token).

Tìm hiểu thêm thông tin phân phối token Threshold tại đây.