Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

RAMP (RAMP) là gì? Phân tích kỹ thuật dự án

2022-05-15

Mạng Lưới Thanh Khoản Cross-Chain Được Hỗ Trợ Bởi Tài Sản Tạo Ra Lợi Nhuận.

 • Người dùng gửi tài sản kỹ thuật số của họ vào giao thức RAMP, giao thức này phân chia lại tài sản vào các hoạt động yield farming hoặc staking để tạo ra lợi nhuận ổn định.

 • Người dùng đúc rUSD, một loại tiền ổn định, sử dụng tài sản ký gửi của họ làm tài sản thế chấp.

 • rUSD có thể được hoán đổi thành USDT hoặc USDC hoặc được triển khai vào các giao thức DeFi khác để tạo ra lợi nhuận bổ sung.

 • Quản trị: Chủ sở hữu token RAMP có thể stake để tham gia vào quản trị cộng đồng.

 • Tài sản thế chấp: Các token RAMP có thể được thế chấp thành các stablecoin rUSD, do đó có thể được triển khai vào các giao thức DeFi yield để có thêm lợi nhuận.

 • Farming: Token RAMP có thể được stake giúp gia tăng token yield farming trong các chương trình khuyến khích.

 • Khai thác thanh khoản: Người dùng có thể kiếm được phần thưởng token RAMP bằng cách cung cấp tính thanh khoản.

 • rStake: Hỗ trợ người dùng ký gửi tài sản vào giao thức RAMP và triển khai lại việc ký quỹ tài sản vào các chương trình yield farming hoặc staking để tạo ra năng suất.

 • rMint: Cho phép người dùng rút rUSD dựa trên tài sản tiền gửi của họ, được điều chỉnh bởi tỷ lệ thế chấp xác định trên cấp tài sản.

 • rKeeper: Thanh lý tài sản của người dùng nếu giá trị thị trường của tài sản thế chấp giảm xuống dưới tỷ lệ thanh lý được xác định trên cấp tài sản và sử dụng số tiền thu được để mua lại và đốt số tiền rUSD ban đầu được tạo ra dựa trên tài sản thanh lý.

 • rBurn: Tích lũy phí giao thức được tạo ra để mua lại và đốt token RAMP.

 • Vòng bán private: 18,00% tổng nguồn cung token RAMP đã được bán với giá 0,0060 USD / RAMP.

 • Vòng bán Public: 1,00% tổng nguồn cung token RAMP đã được bán với giá 0,0080 USD / RAMP.

 • Vui lòng nhấp vào đây để biết thêm chi tiết về việc phân phối token.

 • RAMP giúp người dùng tối đa hóa hiệu quả sử dụng vốn của họ và mở khóa tính thanh khoản trên các tài sản kỹ thuật số được stake:

 • Người dùng có thể nhận được lợi nhuận tài sản ổn định, duy trì tiềm năng tăng vốn, đồng thời tiếp cận nguồn thanh khoản mới.

 • RAMP là token tiện ích gốc của nền tảng và được sử dụng với các chức năng sau:

 • Giao thức bao gồm các mô-đun chính sau đây hoạt động cùng nhau:

 • RAMP đã huy động được 1,16 triệu USD từ một đợt bán Private và Public:

 • Tính đến ngày 22 tháng 3 năm 2021, tổng nguồn cung RAMP là 1.000.000.000 và nguồn cung lưu hành hiện tại là ~ 13,44%.

Hoạt động phát triển