Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Polkastarter (POLS) là gì? Phân tích kỹ thuật dự án

2022-07-12

Một Nền Tảng IDO Giúp Khám Phá Và Tham Gia Trên BSC Và Ethereum.


 • IDO whitelist: Các thành viên cộng đồng không thể tham gia IDO, trừ khi địa chỉ của họ được đưa vào whitelist của một dự án đang gây quỹ. Các điểm trong whitelist được phân phối ngẫu nhiên, nhưng tuân theo quyền sở hữu dựa vào tỷ lệ đối với token POLS. Đối với mỗi 250 POLS trong một địa chỉ, người dùng sẽ nhận được một "entry" hoặc ticket cho đợt xổ số trong whitelist. Càng có nhiều entry, khả năng họ được đưa vào whitelist thành công càng cao. Thông tin bổ sung về whitelist và quy trình IDO có sẵn trong hướng dẫn này.

 • Khai thác tính thanh khoản: Chủ sở hữu token POLS có thể cung cấp tính thanh khoản cho pool ETH-POLS, BNB-POLS trên Uniswap và PancakeSwap.

 • Quản trị: Chủ sở hữu token cần phải stake POLS để bỏ phiếu và gửi đề xuất. Các đề xuất đầu tiên được thảo luận off-chain, sau đó được đệ trình dưới dạng on-chain. Mỗi đề xuất on-chain sẽ được xem xét và thực hiện bởi đội ngũ quản lý và phát triển Polkastater.

 • Hoán đổi cố định: Hoán đổi cố định giới hạn số lượng ETH hoặc BNB mà người dùng cộng đồng có thể đổi lấy token của dự án. Cơ chế này đảm bảo người tham gia IDO không thể nhận được số lượng token quá lớn và sớm trong quá trình niêm yết, với mục tiêu duy trì sự phân quyền và tham gia không cần cấp phép.

 • Khả năng tương tác: Polkastarter hiện đang có sẵn trên cả Ethereum và Binance Smart Chain (BSC). Polkastarter cố gắng mở rộng ra nhiều chuỗi hơn cũng như tạo cơ hội cho các dự án và thành viên cộng đồng tham gia vào IDO

 • Giá bán vòng Hạt giống: 0,0125 USD / POLS

 • Giá bán vòng Private: 0,0250 USD / POLS

 • Giá niêm yết của Uniswap: 0,0500 USD / POLS

 • Polkastarter là một nền tảng dùng để khởi chạy và quản lý IDO (Initial Decentralized Offering). IDO là một cách phân phối token trước khi niêm yết, nơi các dự án ở giai đoạn đầu sẽ mở bán một số lượng token giới hạn của họ cho các thành viên cộng đồng trong whitelist.

 • Đối với các dự án, Polkastarter phục vụ các vấn đề gây quỹ, phát triển cộng đồng và phân phối token bền vững. Hơn nữa, các giao dịch hoán đổi cố định của Polkastarter đảm bảo là không một thành viên nào trong cộng đồng có thể sở hữu các vị trí quá lớn của token, bảo vệ khỏi sự biến động sau khi niêm yết phi tập trung.

 • Đối với những người tham gia, Polkastarter cung cấp quyền truy cập sớm token cũng như tiếp xúc với dự án. Quyền truy cập trước khi niêm yết và giá đầu vào thấp nhằm tăng vốn ban đầu của các dự án thường dành cho các nhà đầu tư lớn. Polkastarter cung cấp cho các thành viên cộng đồng quyền truy cập sớm vào các dự án và đã được đội ngũ Polkastarter kiểm tra.

 • POLS là token tiện ích gốc của hệ sinh thái Polkastarter và có các trường hợp sử dụng sau:

 • Giao thức bao gồm các thành phần chính sau:

 • Dự án đã huy động được 875 nghìn USD từ hai đợt mở bán token, trong đó 42,5% tổng nguồn cung cấp token POLS đã được bán với các mức giá sau:

 • Tìm hiểu thêm thông tin về token của Polkastarter tại đây.

 • Tính từ ngày 19 tháng 5 năm 2021, nguồn cung token tối đa của POLS là 100.000.000 và nguồn cung lưu hành là ~ 66,6%.

 • Website

 • Medium

 • Twitter

 • Tài liệu

 • Ethereum Explorer

 • BSC Explorer