Mua Crypto
Thanh toán bằng
Giao dịch
Phái sinh
Earn
Tài chính
NFT
Doanh nghiệp
Bảng tin
USD

Optimism (OP) là gì? Phân tích kỹ thuật dự án

subTitle
2022-10-03

Giải pháp mở rộng quy mô Layer 2 cho Ethereum

 

 • Tiện ích chính của Optimism là thực hiện hàng loạt các giao dịch trên mạng lưới Optimism. Optimism giúp người dùng hưởng phí gas thấp hơn khi thực hiện giao dịch của họ trên mạng lưới Optimism thông qua công nghệ tổng hợp Optimism.

 • OP là token gốc của dự án. Các trường hợp sử dụng hiện tại cho OP bao gồm:

  • Quản trị: Chủ sở hữu token OP là một phần của hệ thống lưỡng viện (bicameral system), nơi các chủ sở hữu token OP tạo thành một cơ quan để bỏ phiếu về các vấn đề quản trị nhất định.

  • Phần thưởng và Tài trợ cho Hệ sinh thái: Token OP được airdrop cho người dùng và các giao thức hỗ trợ hệ sinh thái Optimism, ngoài ra token sẽ được phân phối cho các dự án trong tương lai  thông qua Quỹ quản trị OP và được xây dựng trên Optimism.

 • Dự án bao gồm các thành phần chính sau đây hoạt động kết hợp với nhau:

  • Optimistic rollup: Optimism dựa vào tính bảo mật của blockchain Ethereum để xử lý các block được tạo trên L2.

  • Giải pháp mở rộng Ethereum Layer 2: Optimism là một giải pháp mở rộng quy mô Layer 2 được xây dựng trên Ethereum, tương đương với EVM và có hệ sinh thái ứng dụng riêng.

 • Tính từ ngày 1 tháng 6 năm 2022, tổng nguồn cung token của OP là 4,294,967,296. Nguồn cung lưu hành hiện tại là 1,318,490,188 (30% tổng nguồn cung token).

Tìm hiểu thêm thông tin phân phối token của OP tại đây.

Bắt đầu hành trình đầu tư với OP hôm nay