Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Giao thức Orion (ORN) là gì? Phân tích kỹ thuật dự án

2022-08-01

Tính Thanh Khoản Tổng Hợp Trong Một Nền Tảng Phi Tập Trung.


 • Giao thức Orion cho phép người dùng truy cập thanh khoản từ cả hai sàn giao dịch tập trungphi tập trung theo cách non-custodial.

 • Các sản phẩm của Giao thức Orion bao gồm:

  • Nền tảng giao dịch Orion: Thực hiện các giao dịch trên các nền tảng trao đổi khác nhau cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư.

  • Ứng dụng quản lý danh mục đầu tư: Giám sát tài sản trên các sàn giao dịch, đặt báo động cho các cơ hội chênh lệch giá và tự động hóa các quy trình theo cách không giám sát (non-custodial).

  • App Store: Mua các ứng dụng phi tập trung như ứng dụng chênh lệch giá, bot giao dịch theo thuật toán và hệ thống tích hợp thanh toán.

  • Các plugin thanh khoản cho các sàn giao dịch: Các plugin cho cả sàn giao dịch tập trung và phi tập trung để đặt trên nền tảng của riêng họ, góp phần vào tính thanh khoản tổng hợp của Orion.

  • Trình khởi chạy DEX: Cho phép người dùng khởi chạy sàn giao dịch phi tập trung của riêng họ với quyền truy cập vào tính thanh khoản của Orion.

 • ORN, token ERC-20 của Giao thức Orion có tiện ích sau:

  • Mô giới staking: Các nhà cung cấp thanh khoản (nhà môi giới) có thể stake ORN để tham gia vào pool thanh khoản. Họ stake càng nhiều ORN, thì cơ hội thực hiện lệnh càng cao, do đó tạo ra phí cho nhà môi giới.

  • Staking phần thưởng: Những người không phải là nhà môi giới sẽ có thể stake ORN để bỏ phiếu cho nhà môi giới và nhận được một phần phí từ các giao dịch mà nhà môi giới thực hiện.

  • Discounts: Fee discounts will be applied when ORN is use to pay for fee within the Orion Terminal.

  • Giảm giá: Phí sẽ được giảm khi sử dụng ORN để thanh toán trong Orion Terminal.

  • Phí cấp phép: Phí cấp phép sẽ được thu từ Plugin tăng tính thanh khoản, bộ DEX và Tiện ích thương mại doanh nghiệp.

Tóm tắt số liệu social

Hoạt động phát triển