Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

​Coin98 (C98) là gì? Phân tích kỹ thuật dự án

2021-10-25

Một nền tảng DeFi Multichain.

 • Phát triển hệ sinh thái: Doanh thu C98 từ phí giao dịch sẽ được gửi vào quỹ kho bạc và dành một phần cho việc phát triển sản phẩm và tăng trưởng hệ sinh thái trong tương lai.

 • Stake: Phần còn lại của quỹ kho bạc sẽ được phân bổ cho những chủ sở hữu C98, những người đã stake token của mình. Việc phân phối chính xác tùy thuộc vào quản trị giao thức và có thể được thay đổi.

 • Quản trị: Người dùng có thể stake C98 để đổi lấy X98 nhằm có được quyền biểu quyết và tham gia vào quá trình quản trị để thay đổi các thông số sản phẩm.

 • Quyền thành viên duy nhất: Người dùng sẽ nhận được các lợi ích theo từng cấp trên nền tảng, tùy thuộc vào số token X98 mà họ nắm giữ. Một số lợi ích bao gồm quyền truy cập để tham gia vào bảng khởi chạy Coin98 và các ưu đãi có hiệu lực từ các đối tác chiến lược.

 • ERC20 <-> SPL

 • ERC20 <-> TRC20 <-> BEP20

 • ERC20 <-> AVAX C-Chain <-> AVAX X-Chain

 • Ví Coin98: Ví đa chuỗi cho phép người dùng lưu trữ, chuyển và quản lý tài sản tiền mã hoá và kết nối với nhiều dApp trên nhiều blockchain. Hỗ trợ hơn 20 mạng bao gồm Ethereum, Binance Smart Chain, Solana, Polygon, Avalanche và Terra, v.v. trên cả phiên bản Mobile (iOS và android), Chrome Extension.

 • Sàn giao dịch Coin98: Một công cụ tổng hợp thanh khoản đa hướng giúp người dùng swap, stake, vay, cho vay và kiếm tiền mã hoá. Nó cung cấp định tuyến đơn hàng thông minh để có tỷ giá tốt nhất và trượt giá thấp.

 • Cổng không gian: Một bridge cross-chain cho phép swap và chuyển giao qua nhiều mạng. Hỗ trợ di chuyển token giữa các mạng sau đây:

 • Coin98 là một giao thức thanh khoản cross-chain với bộ sản phẩm đầy đủ bao gồm Ví Coin98, Sàn giao dịch Coin98 và Bridge Coin98. Ví Coin98 là một cổng và ví tiền mã hoá đa chuỗi (multi-chain), không giám sát, được xây dựng như một cơ sở hạ tầng cho tương lai đa chuỗi.

 • Giao thức cung cấp nền tảng một cửa để người dùng truy cập vào hệ sinh thái Tài chính phi tập trung (DeFi), chẳng hạn như trao đổi phi tập trung, giao thức cho vay, quản trị on-chain (thông qua Snapshot) và các trò chơi dựa trên blockchain. Người dùng cũng có thể thực hiện di chuyển cross-chain thông qua ứng dụng dành cho thiết bị di động, hỗ trợ với hơn 20 mạng như Ethereum, Binance Smart Chain, Solana, Avalanche, v.v.

 • Token C98 là token tiện ích gốc (NUT) của nền tảng. Hiện tại token C98 được sử dụng và theo kế hoạch như sau:

 • Nền tảng của Coin98 bao gồm các thành phần chính sau đây hoạt động cùng nhau:

 • Dự án đã huy động được 12,5 triệu USD từ hai đợt bán token vòng private, trong đó 20% tổng nguồn cung token C98 đã được bán ở mức 0,025 USD / C98 và 0,075 USD / C98.

 • Vào ngày 21/07/2021, tổng nguồn cung C98 là 1.000.000.000 và nguồn cung lưu hành hiện tại khi niêm yết sẽ là 185.000.000 C98 (~ 18,50% tổng nguồn cung token).

Các chỉ số chính (Tính từ 21/07/2021)

Ticker

C98

Loại Token 

BEP-20, ERC-20, SPL

Nguồn Cung Ban Đầu Khi Niêm Yết Trên Binance

185.000.000 C98 (18,50%)

Tổng Nguồn Cung Token

1.000.000.000 C98

Giá Trên Launchpad  Binance

0,075 USD / C98

1. Coin98 (C98) là gì?

Coin98 là một giao thức thanh khoản cross-chain nhằm mục đích trở thành cổng chuyển đổi từ Tài chính truyền thống (TradFi) sang Tài chính Phi tập trung (DeFi). Giao thức đạt được điều này bằng cách xây dựng một bộ sản phẩm đầy đủ bao gồm Ví Coin98, Sàn giao dịch Coin98 và cầu nối cross-chain (Space Gate) để di chuyển token qua các mạng.

 • ERC20 <-> SPL

 • ERC20 <-> TRC20 <-> BEP20

 • ERC20 <-> AVAX C-Chain <-> AVAX X-Chain

 • Ví Coin98: Ví đa chuỗi cho phép người dùng lưu trữ, chuyển và quản lý tài sản tiền mã hoá và kết nối với nhiều dApp trên nhiều blockchain. Hỗ trợ hơn 20 mạng bao gồm Ethereum, Binance Smart Chain, Solana, Polygon, Avalanche và Terra, v.v. trên cả phiên bản Mobile (iOS và android) và Chrome Extension.

 • Sàn giao dịch Coin98: Một công cụ tổng hợp thanh khoản đa hướng giúp người dùng swap, stake, vay, cho vay và kiếm tiền mã hoá. Nó cung cấp định tuyến đơn hàng thông minh để có tỷ giá tốt nhất và trượt giá thấp.

 • Space Gate: Một cầu nối cross-chain cho phép swap và chuyển giao qua nhiều mạng. Hỗ trợ di chuyển token giữa các mạng sau đây:

Coin98 đáp ứng nhu cầu chưa được khai thác trong không gian DeFi và trở thành Cổng chuyển đổi để người dùng TradFi dễ dàng truy cập bất kỳ dịch vụ nào của DeFi nào trên nhiều blockchain.

2. Các đợt mở bán token và các hoạt động kinh tế 

2.1 Dữ liệu các đợt mở bán token

Tên Token 

C98

Phân Bổ Vòng Hạt Giống

50.000.000 C98

Giá Token Vòng Hạt Giống

0,025 USD / C98

Vốn Huy Động Được Trong Vòng Hạt Giống

1.250.000 USD

Phân Bổ Vòng Chiến Lược

150.000.000 C98

Giá Token Vòng Chiến Lược

0,075 USD / C98

Vốn Huy Động Được Trong Vòng Chiến Lược

11.250.000 USD

Phân Bổ Bán Trên Launchpad Finance  

50.000.000 C98

Giá Bán Token Trên Launchpad Finance

0,075 USD / C98

Vốn Huy Động Trong Đợt Launchpad Finance

3.750.000 USD

2.2 Phân bổ token

Tên Token 

C98

Mở Bán Trên Launchpad Binance

5% tổng nguồn cung token

Vòng Hạt Giống

5% tổng nguồn cung token

Vòng Chiến Lược

15% tổng nguồn cung token

Đội Ngũ Phát Triển

20% tổng nguồn cung token

Đội Ngũ Cố Vấn

2% tổng nguồn cung token

Kho 

12% tổng nguồn cung token

Phát Triển Hệ Sinh Thái

21% tổng nguồn cung token

Phát Triển Cộng Đồng

20% tổng nguồn cung token

2.3 Quản lý token và sử dụng quỹ

Tại thời điểm bài viết được soạn thảo, đội ngũ Coin98 đã sử dụng số tiền huy động được theo sự phân bổ như sau:

 • 3,73% cho Quan hệ đối tác

 • 2.61% cho Marketing

 • 4.20% cho Đội ngũ

 • 86.60% cho Hoạt động phát triển

 • 2.86% cho Vận hành

Tất cả các khoản tiền được giữ trong một ví lạnh multi-sig được kiểm soát bởi đội ngũ nòng cốt. Bất kỳ chuyển động nào của quỹ đều cần ít nhất 2 trong số 3 chữ ký của đội ngũ quản lý cấp cao nhất.

Phân bổ token C98

Lộ trình phân phối token C98

2.4 Tổng quan và các trường hợp sử dụng token C98 

Token tiện ích gốc (NUT) của Coin98 là C98 và có chức năng sau

 • Phí Dịch Vụ Nền Tảng: Sàn giao dịch Coin98 sẽ tính người dùng cho mỗi giao dịch một khoản phí nhỏ và trả bằng C98.

 • Phát Triển và Tăng Trưởng Sản Phẩm: Để phát triển một nền kinh tế khép kín, tự bền vững, tất cả phí giao dịch nền tảng mà mạng lưới thu được, cho dù ở C98 hay cách khác, sẽ được phân phối lại dưới dạng ưu đãi cho những người đóng góp tích cực trong hệ sinh thái hoặc dành cho việc phát triển sản phẩm và hệ sinh thái trong tương lai sự phát triển.

 • Khuyến khích Stake: Để Sàn giao dịch Coin98 hoạt động tốt, điều quan trọng là phải khuyến khích người dùng đóng vai trò của các nhà cung cấp thanh khoản và stake tài sản kỹ thuật số của họ vào các pool tạo thị trường phi tập trung. Để bù đắp cho chi phí cơ hội, các nhà cung cấp thanh khoản này giúp cung cấp thanh khoản cho các hoạt động của Sàn giao dịch Coin98 bằng cách stake hoặc bao gồm tài sản vào các pool thanh khoản để đổi lấy token của nhà cung cấp thanh khoản sẽ được thưởng bằng token C98 (tức là “khai thác thanh khoản” trên Sàn giao dịch Coin98), theo đóng góp tương đối của mỗi người dùng sau khi điều chỉnh và sửa các thông số khác nhau.

 • Quản trị: Để thúc đẩy quản trị cộng đồng phi tập trung cho mạng, chủ sở hữu token C98 có thể đề xuất và bỏ phiếu về các hạng mục quản trị để xác định các tính năng hoặc thông số của Sàn giao dịch Coin98 và các sản phẩm của nó. Để tránh nghi ngờ, quyền bỏ phiếu chỉ bị hạn chế trong việc bỏ phiếu về các tính năng của Sàn giao dịch Coin98; quyền biểu quyết không cho phép chủ sở hữu token C98 biểu quyết về hoạt động và quản lý của Công ty, các chi nhánh của Công ty, tài sản của họ hoặc việc định đoạt các tài sản đó cho chủ sở hữu token và không cấu thành bất kỳ lợi ích vốn cổ phần nào trong bất kỳ thực thể nào trong số này. Thỏa thuận này không là bất kỳ hình thức liên doanh hoặc hợp tác nào.

 • Quyền thành viên duy nhất: Chủ sở hữu token C98 sẽ được hưởng các lợi ích của nền tảng theo từng cấp dựa trên số lượng C98 được nắm giữ. Người dùng ở các cấp cao hơn sẽ có quyền truy cập độc quyền vào các sự kiện và đặc quyền cao cấp, chẳng hạn như quyền ưu tiên tham gia launchpad Coin98 và các sự kiện marketing với các đối tác chiến lược. 

3. Đội ngũ phát triển dự án

Thanh Le

Founder

Serial Entrepreneur. Nhà đầu tư ban đầu vào THORChain, Band Protocol, Alpha Finance, v.v.

Vinh The Nguyen

CEO & Co-Founder

Đồng sáng lập Kytek Software, một công ty giúp xem xét và xây dựng các ứng dụng.

Khiem Dang

CTO

Đồng sáng lập Kytek Software, một công ty giúp xem xét và xây dựng các ứng dụng.

Tung Nguyen

Product Manager

8 năm kinh nghiệm trong sản xuất phần mềm. Cựu kỹ sư phần mềm FPT Software.

Pham Nam Thang

Quality Control Manager

6 năm kinh nghiệm trong kiểm thử phần mềm. Cựu QA / QC tại FPT Software.

Tris Vuong

Head of Marketing

Đồng sáng lập Tiendietu.org (một trang web truyền thông về tiền mã hoá).

Minh Ho

Head of Growth

Cựu Giám đốc Kinh doanh tại Moteefe.

Willy Pham

Head of Digital

Thành viên Ban cố vấn của Underground Agency Network (UAN).

 

.

 

4. Lộ trình, cập nhật và phát triển kinh doanh

4.1 Lộ trình và thành tựu ban đầu

Ngày dự kiến

Cột mốc

Ngày thực tế

Thời gian

Bình luận

Q1 2021 

Phát hành Ví Coin98 v1.0 

Q1 2021 

Kịp thời

Q3 2021 

Phát hành Ví Coin98 v4.1, tích hợp Solana

Q3 2020 

Kịp thời

Q4 2020 

Phát hành Ví Coin98 v5.0, tích hợp Serum

Q4 2020 

Kịp thời

Q4 2020 

Phát hành Ví Coin98 v6.0, Phát hành Space Gate v1.0

Q4 2020 

Kịp thời

Q4 2020 

Phát hành Ví Coin98 v7.0, Phát hành Sàn giao dịch Coin98 v1.0 trên Beta 

Q4 2020 

Kịp thời

Q4 2020 

Phát hành Coin98 Extension v1.0 

Q4 2020

Kịp thời

Q1 2021 

Phát hành ví Coin98 v8.0, Phát hành Space Gate v1.1, Phát hành Sàn giao dịch Coin98 v1.1 trên Beta 

Q1 2021 

Kịp thời

Q2 2021 

Phát hành ví Coin98 v10.0, Phát hành Space Gate v1.2, Phát hành Sàn giao dịch Coin98 v1.2, Phát hành Ví Mở Rộng Coin98 v5.0

Q2 2021

Sớm hơn dự kiến

4.2 Lộ trình đã được cập nhật

Q3/2021 

 • Ethereum L2s: Arbitrum, Optimism, OMGX, xDAI

 • Các mạng lưới khác: Harmony, KardiaChain, Secret Network, DOGE, Elrond, Helium, Cardano, Dfinity

 • Hỗ trợ chuỗi mới cho cả ví di động và ví mở rộng

 • Phát hành ứng dụng web Sàn giao dịch Coin98 

 • Triển khai hoán đổi gốc multi-chain trên ví mở rộng Coin98

 • Phát hành stake Coin98 trên Ethereum và Binance Smart Chain

 • Phát hành yield farming Coin98 trên Ethereum và Binance Smart Chain

 • Áp dụng phí nền tảng Coin98

 • Thực hiện cơ chế mua lại

 • Khởi chạy token C98

 • Mở rộng nhóm dịch vụ khách hàng để hỗ trợ người dùng bằng 12 ngôn ngữ

Q4/2021 

 • Binance Smart Chain: Ellipsis

 • Polygon: SushiSwap, Curve

 • Ethereum: Curve

 • Near: Ref Finance

 • Terra: TerraSwap

 • Ethereum <-> Near

 • Ethereum <-> Terra

 • Ethereum <-> Polygon

 • Ethereum <-> xDAI

 • Ethereum <-> Optimism

 • Ethereum <-> OMGx

 • Ethereum <-> Arbitrum

 • Terra <-> Solana

 • Terra <-> Secret Network

 • Hỗ trợ AMMs mới

 • Hỗ trợ các bridge cross-chain mới

 • Hỗ trợ các pool stake trên chuỗi mới: Avalanche, Solana, Polygon, Terra

 • Hỗ trợ yield farming trên chuỗi mới: Avalanche, Solana, Polygon, Terra

 • Khởi chạy stablecoin Coin98 

Q1/2022 

 • Triển Khai Cơ Chế Định Tuyến Thông Minh cho Coin98 Exchange

 • Phát hành tính năng mới: Vay và Cho Vay Multi-Chain Coin98 

 • Phát hành tính năng mới: Quản Lý Tài Sản Multi-Chain Coin98 

Q2/2022 

 • Phát hành tính năng mới: Chỉ Số Multi-Chain Coin98

 • Phát hành tính năng mới: Bảo Hiểm Multi-Chain Coin98 

 • Phát hành tính năng mới: Giao Dịch Vĩnh Viễn Multi-Chain Coin98 

4.3 Quan hệ đối tác thương mại và tiến trình phát triển kinh doanh

5. Tổng quan về hoạt động và cộng đồng của Coin98

Các chiến lược phát triển cộng đồng hiện tại của C98 bao gồm:

 • Xây dựng cộng đồng địa phương bằng cách sản xuất nội dung bản địa hóa để tăng mức độ tương tác của cộng đồng và hỗ trợ người dùng.

 • Tận dụng sức ảnh hưởng của KOL và micro-influencers từ cộng đồng địa phương để phát triển một hệ sinh thái sôi động và tích cực.

 • Tham gia tích cực vào cộng đồng thông qua các kênh xã hội, đặc biệt là thông qua các nhóm Telegram.

 • Công bố thông tin cập nhật hàng tuần về phát triển sản phẩm và quan hệ đối tác để giúp các thành viên trong cộng đồng nắm rõ tình hình.

 • Công bố các tài nguyên giáo dục cho cộng đồng bằng cách giới thiệu các hướng dẫn, nguyên tắc, đồng thời thực hiện các buổi AMA.

Các chiến lược phát triển cộng đồng trong tương lai của C98 bao gồm:

 • Khởi chạy các cuộc thi về giao dịch để khuyến khích cộng đồng tham gia tích cực và tăng mức độ tương tác của người dùng.

 • Chạy các chiến dịch xã hội để nâng cao nhận thức và khen thưởng các thành viên tích cực.

 • Khởi chạy các chương trình giới thiệu để mở rộng cơ sở người dùng và khuyến khích tăng trưởng tự nhiên (organic).

 • Tạo ra một chương trình đại sứ cộng đồng để mời các thành viên đam mê quảng bá và tham gia phát triển hệ sinh thái C98.

 • Phát triển quan hệ đối tác chiến lược với các dự án khác để mở rộng cơ sở người dùng và tích hợp thêm C98 trên nhiều mạng lưới và cộng đồng khác.

6. Các kênh cộng đồng và xã hội (dữ liệu tính từ 21/07/2021)

Twitter (Global) | 89.5K Followers

Telegram(English) | 35.5K Followers

Telegram(Vietnamese) | 16.5K Followers

Telegram(Chinese) | 400 Followers

Telegram(Japanese) | 210 Followers

Facebook | 6.3K Members

7. Phụ lục

7.1 Cố vấn