Mua Crypto
Thanh toán bằng
Giao dịch
Phái sinh
Earn
Tài chính
NFT
Doanh nghiệp
Bảng tin
USD

Lệnh thanh lý được thực hiện như thế nào: Giá thanh lý so với giá phá sản

2023-01-11

Các nội dung chính

  • Thanh lý xảy ra khi số dư ký quỹ giảm xuống dưới mức ký quỹ duy trì. Giá thanh lý là điểm mà tại đó vị thế của trader bắt đầu được thanh lý.

  • Giá phá sản là điểm mà tại đó khoản lỗ của trader bằng với giá trị tài sản đảm bảo đã nạp hoặc số tiền ký quỹ ban đầu.

  • Trong một lệnh thanh lý, giá thanh lý tương ứng với giá dừng, trong khi giá phá sản là giá giới hạn mà tại đó lệnh sẽ được thực hiện.

Các trader thường phải đối mặt với việc thanh lý hợp đồng tương lai tiền mã hóa. Những người mới bắt đầu chưa quen với các phái sinh tiền mã hóa có thể thấy việc thực hiện thanh lý cho các vị thế mở của họ khá phức tạp.

Trên Binance Futures, lệnh thanh lý được thực hiện bằng cách xem xét giá thanh lý và giá phá sản. Đây là hai mức giá quan trọng mà các trader cần lưu ý khi giao dịch hợp đồng vĩnh cửu. Bài viết này xem xét vai trò của giá thanh lý và giá phá sản trong việc thực hiện lệnh thanh lý.

Kiến thức cơ bản về thanh lý

Thanh lý xảy ra khi số dư ký quỹ giảm xuống dưới mức ký quỹ duy trì. Số dư ký quỹ là tổng của số dư ví và lãi lỗ chưa ghi nhận, trong khi ký quỹ duy trì là số tiền tối thiểu mà các trader ký quỹ phải duy trì để giữ vị thế hợp đồng tương lai của họ mở.

Trên Binance Futures, thanh lý xảy ra ở Giá Đánh dấu, tức giá trị thực ước tính của hợp đồng. Giá Đánh dấu xem xét giá trị hợp lý của một tài sản để ngăn chặn việc thanh lý không cần thiết trong một thị trường biến động. Mặt khác, giá gần nhất là giá giao dịch gần nhất của hợp đồng tương lai trên Binance.

Giá thanh lý so với giá phá sản

Giá thanh lý là giá mà tại đó một vị thế sẽ bắt đầu được thanh lý. Có một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến ngưỡng này, bao gồm đòn bẩy được sử dụng, tỷ lệ ký quỹ duy trì, giá hiện tại của tiền mã hóa và số dư tài khoản còn lại của trader.

Giá phá sản là giá mà khoản lỗ của trader trở nên tương đương với giá trị tài sản đảm bảo được nạp hoặc số tiền ký quỹ ban đầu. Đây là điểm mà ở đó số dư ký quỹ của người dùng đã thanh lý sẽ bằng 0.

Lệnh thanh lý được thực hiện như thế nào?

Giờ chúng tôi sẽ giải thích cách một lệnh thanh lý được thực hiện trong bối cảnh của hai mức giá này. Trên thực tế, lệnh thanh lý hoạt động tương tự như lệnh giới hạn được đặt ở mức giá phá sản. Nhưng để minh họa rõ hơn, chúng ta hãy xem việc thực hiện các lệnh thanh lý như một lệnh Stop Limit hai bước.

Trong một lệnh Stop Limit, bạn chọn giá dừng (giá cuối cùng hoặc giá đánh dấu) và giá giới hạn mà tại đó lệnh của bạn sẽ được thực hiện. Khi vị thế của bạn đạt đến giá dừng, lệnh giới hạn sẽ được kích hoạt và được thực hiện ở mức giá giới hạn.

Hãy coi một lệnh thanh lý là một lệnh Stop Limit với giá loại kích hoạt là giá đánh dấu. Lệnh Stop Limit được kích hoạt khi vị thế của bạn đạt đến giá đánh dấu. Trong một lệnh thanh lý, giá thanh lý là giá dừng, trong khi giá phá sản là giá giới hạn mà tại đó lệnh sẽ được thực hiện.

Vì vậy, khi giá của hợp đồng vượt qua giá thanh lý, quá trình thanh lý bắt đầu. Giá phá sản là giá giới hạn mà tại đó số dư ký quỹ của người dùng sẽ được thanh lý.

Quỹ Bảo hiểm

Binance Futures sử dụng Quỹ Bảo hiểm để bảo vệ các trader phá sản khỏi thua lỗ và đảm bảo rằng lợi nhuận của các trader thành công sẽ được thanh toán đầy đủ.

Như chúng ta đã thấy, các trader có thể bị thanh lý khi tài sản đảm bảo thấp hơn mức ký quỹ duy trì của họ. Khi các trader này không thể bán các vị thế của họ hoặc có số dư tài khoản âm sau khi tất cả các vị thế được thanh lý, họ sẽ bị tuyên bố phá sản. Trong tình huống này, Binance sẽ kiểm soát các vị thế còn lại của họ.

Giả sử vị thế của một trader được thanh lý ở mức giá cao hơn giá phá sản (có nghĩa là khoản lỗ không vượt quá số tiền ký quỹ ban đầu của họ). Trong trường hợp đó, mọi khoản tiền còn lại kiếm được sẽ được chuyển đến quỹ bảo hiểm.

Tuy nhiên, nếu giá thanh lý thấp hơn giá phá sản, khoản lỗ của trader sẽ vượt quá số tiền ký quỹ ban đầu của họ. Trong trường hợp này, Quỹ Bảo hiểm sẽ bù đắp phần thâm hụt.

Tổng kết

Điều quan trọng là bạn phải tự làm quen với khái niệm thanh lý và cách ngăn chặn trước khi tham gia vào giao dịch phái sinh tiền mã hóa. Thanh lý xảy ra khi một cá nhân không thể đáp ứng mức ký quỹ cần thiết cho vị thế đòn bẩy của họ trên thị trường.

Để tránh bị thanh lý, bạn nên theo dõi chặt chẽ tỷ lệ ký quỹ của mình, sử dụng đòn bẩy một cách có trách nhiệm, tránh tích lũy thêm hợp đồng ở vị thế thua lỗ và sử dụng các công cụ giao dịch như lệnh cắt lỗ.

Đọc các bài viết sau để tìm hiểu thêm về thanh lý trong giao dịch tiền mã hóa và cách tránh:

Cảnh báo rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể tăng hoặc giảm và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể phải chịu. Đặc biệt, giao dịch Hợp đồng Tương lai phải chịu rủi ro thị trường cao và biến động giá cả. Tất cả số dư ký quỹ của bạn có thể bị thanh lý trong trường hợp có thay đổi bất lợi về giá. Hiệu suất trong quá khứ không phải là chỉ số đáng tin cậy để xác định hiệu suất trong tương lai. Trước khi giao dịch, bạn nên đánh giá độc lập sự phù hợp của giao dịch dựa trên các mục tiêu và hoàn cảnh của chính bạn, bao gồm cả rủi ro và lợi ích tiềm năng. Tham khảo ý kiến cố vấn của riêng bạn, nếu thích hợp. Thông tin này không nên được hiểu là lời khuyên tài chính hoặc đầu tư. Để tìm hiểu thêm về cách tự bảo vệ mình, hãy truy cập trang Giao dịch có trách nhiệm của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản sử dụngCảnh báo rủi ro của chúng tôi.