Mua Crypto
Thanh toán bằng
Giao dịch
Phái sinh
Earn
Tài chính
NFT
Doanh nghiệp
Bảng tin
USD

Sự kiện Đốt LUNC và Binance

2022-09-22

“Binance có hỗ trợ đốt LUNC 1,2% của mọi giao dịch trên Binance không?” Hôm nay, tôi đã nhận được câu hỏi này trên Twitter của mình. Dù đã dành vài phút để chia sẻ về vấn đề này nhưng bây giờ tôi muốn dành thêm thời gian để trả lời kỹ lưỡng hơn cũng như hành động mà chúng tôi sẽ thực hiện. 

Không lâu trước đây, tôi nhận được câu hỏi trên Twitter về việc đốt LUNC và đã trả lời rằng dự án cần được triển khai trên chuỗi trước. Nhận định này có cách lý giải đa chiều và nhiều người cho rằng nó đồng nghĩa với việc nếu đã đốt trên chuỗi, Binance cũng sẽ triển khai đốt LUNC ngoài chuỗi. Đây là cách hiểu không đúng. Tôi không hề đưa ra lời hứa hẹn nào. Bình luận của tôi chỉ đơn giản cho biết rằng vì là một doanh nghiệp, chúng tôi sẽ không cân nhắc hoạt động còn chưa được hoàn thiện ở cấp giao thức. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem xét.

Thuế trên Sàn giao dịch tập trung

Chúng ta cần suy nghĩ về lý thuyết liên quan đến cuộc chơi. Có thể mọi người đều muốn tất cả các nền tảng và chuỗi đốt 1,2% cho từng giao dịch. Mọi người muốn nguồn cung giảm, nhưng lại thay đổi suy nghĩ nếu vấn đề này tác động trực tiếp đến số dư của họ. Mô hình này sẽ không hiệu quả, trừ khi được triển khai trên mọi sàn giao dịch tập trung khắp thế giới. 

Nếu Binance tính phí 1,2% cho mỗi giao dịch, tôi không cho rằng chúng ta sẽ đốt được nhiều vì đa số trader LUNC sẽ chuyển sang các sàn giao dịch không đốt khác. Cũng có thể tôi đã nghĩ sai.

Vì vậy, hãy lắng nghe cộng đồng của chúng ta. Chúng tôi sẽ làm như sau:

Bước 1. Chúng tôi sẽ triển khai nút chọn tham gia để mọi người chọn tham gia trả thuế 1,2% khi giao dịch LUNC. 

Bước 2. Khi các tài khoản chọn tham gia đạt mức nắm giữ 25% tổng số LUNC được nắm giữ trên Binance, chúng tôi bắt đầu tính thuế 1,2% cho tất cả các trader chọn tham gia khi họ giao dịch LUNC. Nhờ đó, những người không nắm giữ LUNC sẽ không ảnh hưởng đến việc bình chọn. Nhờ đó, những người dùng đầu tiên có thể an tâm rằng họ không phải số ít người phải trả thêm 1,2%. Thuế chỉ bắt đầu khi đạt mức 25% số người biểu quyết. Nhờ vậy, mọi người sẽ chọn tham gia nhanh chóng hơn.

Bước 3. Khi các trader chọn tham gia đạt 50% tổng khối lượng giao dịch LUNC trên Binance, chúng tôi sẽ áp dụng mức thuế giao dịch 1,2% cho tất cả các giao dịch LUNC. Điều này giúp ngăn cản các "cá voi" LUNC lớn nắm giữ lượng lớn token nhưng không tích cực giao dịch để gây ảnh hưởng đến bình chọn.

Nếu không thể đạt được ngưỡng ở Bước 2 trong vòng một tháng sau khi hoàn thành Bước 1 hoặc sau đó thấp dưới ngưỡng, chúng tôi sẽ xóa tính năng chọn tham gia để duy trì trải nghiệm người dùng đơn giản hơn.

Chúng tôi tin rằng đây là cách khoa học nhất để các trader “bình chọn”. Chúng tôi luôn lắng nghe và bảo vệ người dùng của mình. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

CZ

Giám đốc điều hành @Binance