Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Tối ưu hóa danh mục đầu tư với BNB (1)

2021-11-24

BNB được sử dụng như thế nào để đa dạng hóa danh mục đầu tư?

Binance Research (Etienne), Lanre Ige (21Shares)

 

 

 • Giống như Bitcoin, BNB thể hiện rằng mình không có mối tương quan nào với tất cả các tài sản tài chính truyền thống khác, như cổ phiếu và hàng hóa, trong một thời gian dài. Tuy nhiên, BNB cũng thể hiện mối tương quan thấp hơn mức trung bình với các loại tiền mã hoá có vốn hóa lớn khác như Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH).

 • Báo cáo này đã phân tích hiệu suất của danh mục vốn đầu tư cổ phần truyền thống của Hoa Kỳ + danh mục đầu tư có thu nhập cố định, (1) không có tiền mã hoá, (2) với BNB và (3) với BNB & BTC; các kỹ thuật tái cân bằng khác nhau cũng được sử dụng trong nghiên cứu này.

 • Nhờ mối tương quan thấp so với các tài sản tài chính khác, việc đưa tiền mã hoá vào các danh mục đầu tư truyền thống đa dạng hoá đã cải thiện đáng kể đặc điểm hoàn vốn rủi ro của các danh mục đầu tư này, được đo lường bằng tỷ lệ Sharpe cao hơn.

 • Trong khi cả hai danh mục đầu tư là BNB và BNB + BTC đều hoạt động tốt hơn so với danh mục đầu tư không có tiền mã hoá, danh mục BNB vượt trội hơn so với BNB + BTC về các chỉ số tương tự, mặc dù mức độ biến động có gia tăng.

 • Việc phân bố tài sản dựa theo mức độ chấp nhận rủi ro lại làm cho các nhà đầu tư hạn chế tiếp xúc với tiền mã hoá hơn, trong khi việc tái cân bằng hàng tháng đôi khi dẫn đến sự sai lệch đáng kể so với danh mục có đầu tư tiền mã hoá (ví dụ: trong đợt tăng trưởng vào tháng 1 năm 2018).

 • Với lợi nhuận bất thường như vậy, độ lệch của nó phải được xem xét để ngăn ngừa rủi ro lớn về rủi ro đuôi (risk tail). Không giống như các loại tiền mã hóa khác, hiển thị lợi nhuận hàng ngày của BNB có sự thay đổi tích cực, điều này giúp các nhà đầu tư quản lý tốt hơn rủi ro trượt giá, đặc biệt là với danh mục đầu tư bao gồm các tài sản có độ lệch âm.

1. Tổng quan về BNB

1.1 BNB: nhiên liệu của hệ sinh thái Binance

BNB cung cấp năng lượng cho hệ sinh thái Binance và là coin gốc của Binance Chain. BNB là một loại tiền mã hoá được tạo ra vào tháng 6 năm 2017, phát hành trong đợt ICO vào tháng 7 và ban đầu được phát hành dưới dạng token ERC-20. Được thiết kế để được sử dụng nhằm giảm phí trên sàn giao dịch Binance, phạm vi của nó đã được mở rộng trong nhiều năm.

BNB được sử dụng như là nhiên liệu, là token gốc của  Binance Chain. Ví dụ: nó được sử dụng để thanh toán phí trên Binance DEX, phát hành token mới, gửi / hủy lệnh và chuyển giao tài sản.

Trong hoạt động kinh tế chính BNB, có một hệ thống đốt dẫn đến việc giảm định kỳ tổng nguồn cung của nó (~ ba tháng một lần). Từ nguồn cung tối đa ban đầu là 200 triệu, các đợt đốt sẽ tiếp tục xảy ra cho đến khi nguồn cung đạt 100 triệu.

Ngoài các chức năng on-chain, BNB còn có nhiều mục đích sử dụng bổ sung, như có thể giúp giảm phí giao dịch trên Binance.com, có thể được sử dụng làm tài sản thanh toán trên các dịch vụ của bên thứ ba và yêu cầu quyền tham gia Binance Launchpad.

Dưới đây là Bảng phân tích đầy đủ về các tổ chức và dự án trong hệ sinh thái BNB.

Như đã thảo luận trước đây, BNB là tài sản gốc của Binance Chain và được sử dụng để thực hiện các hoạt động trên mạng lưới, chẳng hạn như gửi lệnh trên Binance DEX, chuyển tài sản từ ví này sang ví khác và phát hành tài sản mới

Tuy nhiên, phạm vi đầy đủ của Binance Chain lớn hơn nhiều, được liệt kê như sau.

Sau khi triển khai tiêu chuẩn BEP-3 vào cuối năm 2019, các chức năng Hợp đồng bị khoá thời gian Hash (HTLC) và các cơ chế khác đã được cung cấp để xử lý việc gắn token liên blockchain. Điều này có khả năng làm tăng thêm khả năng tương tác với các blockchain có thể lập trình khác, như Ethereum.

Cuối cùng, sự hỗ trợ dự kiến của các hợp đồng thông minh trên Binance Chain có thể sẽ thúc đẩy các mục đích sử dụng bổ sung cho BNB, mở ra một loạt cơ hội mới.

1.2 Đặc trưng riêng và lịch sử biến động

BNB

Mặc dù là một tài sản tài chính mới, nhưng nó đã cho thấy lợi nhuận cực kỳ tích cực trong những năm đầu tiên, sau đó là các đợt giảm giá đáng kể và biến động về giá khác nhau.

Biểu đồ 1 - Diễn biến giá của BNB tính theo USD

Nguồn: Binance.com.

Bảng 1 - Lợi nhuận hàng năm của BNB 

Chỉ số

2017 (từ khi ICO*)

2018

2019

Lợi nhuận

8,540%

-29%

196%

Độ lệch chuẩn hàng năm

290%

143%

81%

*giá ICO được đặt ở mức 0,10 USD (mỗi BNB).

Bảng 2 - Lợi nhuận hàng quý của BNB 

Giai đoạn

Lợi nhuận

Q4/2017

575%

Q1/2018

28%

Q2/2018

33%

Q3/2018

-32%

Q4/2018

-39%

Q1/2019

182%

Q2/2019

86%

Q3/2019

-51%

Q4/2019

-13%

Nguồn: CoinMarketCap, Binance.

1.3 Có mối tương quan nào giữa BNB và các tài sản khác không?

1.3.1 Tương quan với các loại tiền mã hoá và tài sản kỹ thuật số khác

Như được mô tả trong báo cáo tương quan về tiền mã hoá trước đây của chúng tôi, thường có mối tương quan tích cực mạnh mẽ giữa tiền mã hoá và các tài sản kỹ thuật số khác.

Biểu đồ 2 - Mối tương quan giữa các loại tiền mã hoá vốn hoá cao trong năm 2019

Nguồn: CoinMarketCap.

Vào năm 2019, tỷ lệ tương quan trung bình giữa các loại tiền mã hoá ổn định ở mức 0,72, cho thấy mối tương quan mạnh mẽ giữa lợi nhuận của tài sản tiền mã hoá.

Nằm trong số mười tài sản tiền mã hoá có giá trị vốn hóa thị trường lớn nhất, BNB là tài sản có tương quan trung bình thấp nhất, chỉ 0,58.

BNB có mối tương quan tích cực ở mức trung bình với các tài sản tiền mã hoá lớn khác: chỉ 0,57 với BTC, 0,52 với XRP, 0,64 với LTC và 0,63 với ETH. Để so sánh, BTC và ETH, hai tài sản tiền mã hoá lớn nhất, cho thấy mối tương quan tích cực mạnh mẽ (0,82).

1.3.2 Mối tương quan với các tài sản tài chính truyền thống

TÀI SẢN

TICKER (BLOOMBERG)

MÔ TẢ

Chỉ số S&P 500

SPX

Chỉ số thị trường chứng khoán Mỹ dựa trên giá trị vốn hóa thị trường của 500 công ty lớn có cổ phiếu phổ thông được niêm yết trên NYSE, NASDAQ hoặc Cboe BZX Exchange.

Chỉ số Russell 2000

RTY

Chỉ số thị trường chứng khoán Mỹ dựa trên vốn hóa thị trường của 2.000 công ty thấp nhất trong Russell 3000, dựa trên hiệu suất của cổ phiếu công ty vốn hóa nhỏ đến vốn hóa trung bình.

NASDAQ Composite

CCMP

Chỉ số thị trường chứng khoán Mỹ của các cổ phiếu phổ thông và các chứng khoán tương tự niêm yết trên thị trường chứng khoán NASDAQ.

Chỉ số Bloomberg Barclays Global Aggregate (tính bằng USD)

LEGATRUU

Một chỉ số đại diện cho hoạt động của trái phiếu chính phủ, liên quan đến chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp, cũng như các chứng khoán được bảo đảm bằng tài sản, thế chấp và thế chấp thương mại từ cả các tổ chức phát hành ở các thị trường mới nổi và phát triển.

Chỉ số Bloomberg Barclays US Aggregate (tính bằng USD)

LBUSTRUU

Một chỉ số đo lường mức đầu tư, bằng đô la Mỹ, thị trường trái phiếu có thuế suất cố định. Điều này bao gồm Kho bạc, chứng khoán liên quan đến chính phủ và công ty, chứng khoán được bảo đảm bằng thế chấp, chứng khoán được đảm bảo bằng tài sản và chứng khoán được đảm bảo bằng thế chấp có thế chấp.

Dầu

CL1

Giá dầu thô giao trong tương lai trên sàn NYMEX.

Vàng

GC1

Giá vàng tương lai giao dịch trên COMEX.

Bạc

SI1

Giá bạc tương lai giao dịch trên COMEX.

Chỉ số Bloomberg  Commodity Tổng lợi nhuận

BCOMTR

Chỉ số giá cả hàng hóa đa dạng trên diện rộng. Nó theo dõi giá của các hợp đồng tương lai của hàng hóa vật chất trên thị trường hàng hóa.

Biểu đồ 3 - Mối tương quan giữa BNB, BTC và các tài sản tài chính truyền thống năm 2019

Nguồn: CoinMarketCap, Yahoo Finance, Bloomberg.

BNB dường như là một tài sản độc đáo: nó không chỉ không có mối tương quan với các tài sản tài chính truyền thống, mà còn có mối tương quan thấp nhất với các loại tiền mã hoá khác.

Do đó, phần tiếp theo sẽ tập trung vào việc xây dựng các mô hình danh mục đầu tư có chứa Bitcoin (BTC) và BNB, cùng với việc kiểm tra lại hiệu suất của các danh mục đầu tư này.

2. Phương pháp luận và xây dựng mô hình danh mục đầu tư

Trong báo cáo này, chủ yếu áp dụng hai phương pháp xây dựng danh mục đầu tư là:

 • Tái cân bằng dựa trên khoảng thời gian là việc tái cân bằng các danh mục đầu tư vào những khoảng thời gian cố định, được xác định trước. Ví dụ: khối lượng tài sản của BNB được phân bổ lại vào cuối mỗi tháng với các mức độ rủi ro khác nhau, chẳng hạn như 5%.

 • Tái cân bằng dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro (còn được gọi là “Tái Cân Bằng Ranh Giới Động”) là việc tái cân bằng danh mục đầu tư, bất cứ khi nào trọng lượng tài sản hiệu quả của danh mục vượt quá ngưỡng rủi ro.

Đối với tất cả các tài sản, phí giao dịch được bao gồm dựa trên dữ liệu thực nghiệm từ các sàn giao dịch và địa điểm giao dịch. Vì những lý do thực tế, trượt giá không được xem xét trong phân tích này, mặc dù nó có thể là một biến số quan trọng đối với các nhà đầu tư lớn. Phí giao dịch được đặt ở mức 0,10% cho tất cả tài sản.

Việc xây dựng danh mục đầu tư dựa trên các tài liệu nghiên cứu trước đó của 21 Cổ phiếu (Ige, 2019) trong đó tài sản truyền thống chiếm đến 95%. Chúng tôi đã áp dụng cách phân bổ truyền thống là 60% vốn cổ phần / 40% trái phiếu và chỉ tập trung vào thị trường Hoa Kỳ.

Việc phân bổ tiền mã hoá, được đặt mục tiêu ở mức 5% trong danh mục đầu tư này với hai trường hợp1: (1) Danh mục chỉ BNB, (2) cả BNB và BTC.

Do đó, 4 danh mục đầu tư được kiểm tra lại trong phần tiếp theo và được tiến hành phân tích so sánh dựa trên 2 danh mục đầu tư cơ bản không có tài sản tiền mã hoá.

Đối với tất cả các danh mục đầu tư, dữ liệu được kiểm tra lại từ ngày 30 tháng 9 năm 2017 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Danh mục đầu tư 1: Tái cân bằng hàng tháng chỉ với BNB

 • Danh mục đầu tư được cân bằng lại, với mục tiêu 5% cho BNB, vào ngày làm việc cuối cùng của tháng.

Danh mục đầu tư 2: Tái cân bằng hàng tháng chỉ với BNB & BTC

 • Danh mục đầu tư được cân bằng lại, với mục tiêu 2,5% cho BNB và 2,5% cho BTC, vào ngày làm việc cuối cùng của tháng.

Danh mục đầu tư 3: Tái cân bằng dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro chỉ với BNB

 • Danh mục đầu tư được cân bằng lại, với mục tiêu là 5% cho BNB, bất cứ khi nào vượt quá dòng thiết lập.

 • Ranh giới được đặt ở mức 2,5% & 7,5% để tái cân bằng.

Portfolio 4: Tái cân bằng dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro chỉ với BNB và BTC

 • Danh mục đầu tư được cân bằng lại, với mục tiêu là 2.5% cho BNB và 2.5% cho BTC, bất cứ khi nào vượt quá dòng thiết lập.

 • Ranh giới được đặt ở mức 1,25% và 3,75% cho cả BNB và BTC.

3. Kết quả và phân tích

Trong phần tiếp theo, chúng tôi sẽ trình bày suất từng tổ hợp theo chiến lược sắp xếp lại dựa trên khoảng thời gian và khả năng chấp nhận rủi ro thông qua các chỉ số như tỷ lệ hoàn vốn hàng năm, mức độ biến đổi động, Sharpe tỷ lệ và giải ngân tối đa. Sau đó, chúng tôi sẽ phân tích dữ liệu để hiểu rõ hơn mức độ mà BNB đóng góp để đa dạng hóa các danh mục đầu tư.

3.1 Tái cân bằng dựa trên khoảng thời gian

Biểu đồ 4 - Hiệu suất danh mục đầu tư (Điểm chuẩn = 1000)

Bảng 3 - Lợi nhuận hàng năm

Tên danh mục đầu tư

Q4/2017

2018

2019

Q1/2020

Benchmark / Điểm chuẩn

3,92%

-2,77%

2,19%

-9,67%

BNB Portfolio / Danh mục đầu tư BNB

2,16%

-2,99%

29,09%

-9,31%

BNB + BTC Portfolio / Danh mục đầu tư BNB + BTC

16,77%

-5,36%

27,71%

-9,52%

Bảng 4 - Các chỉ số chính cho danh mục đầu tư có tái cân bằng dựa trên khoảng thời gian

Chỉ số

Model

BNB

BNB + BTC

Annualized Return / Lợi nhuận hàng năm

5,23%

17,87%

(+12,64%)

12,87%

(+7,64%)

Annualized Volatility / Biến động hàng năm

10,76%

15,35%

12,85%

Annualized Sharpe Ratio / Tỷ lệ Sharpe hàng năm

0,368

1,081

0,903

Maximum Drawdown / Giải ngân tối đa 

16,29%

19,22%

18,66%

Biểu đồ 5 - Tỷ trọng danh mục đầu tư (Danh mục đầu tư BNB 5%)

Biểu đồ 6 - Tỷ trọng danh mục đầu tư (Danh mục đầu tư BNB 2,5% + BTC 2,5%)

Như mong đợi, danh mục đầu tư với BNB bổ sung vượt trội hơn cả điểm và kết hợp danh mục đầu tư nâng cấp của BTC và BNB trong trường hợp tái cân bằng khoảng thời gian. Trong khi danh mục đầu tư BNB có mức biến động cao hơn nhiều so với BTC, sự biến động bổ sung này được bù đắp nhiều hơn để có lợi nhuận cao hơn - được biểu thị bằng tỷ lệ Sharpe vượt trội là 1,081 so với 0,368 cho điểm chuẩn và 0,903 cho danh mục BNB + BTC.

Nhìn lại khi thị trường tăng trưởng năm 2017-2018, sự phân bổ của BNB trong danh mục đầu tư đã nhanh chóng đạt mức cao 14% do nó đột ngột tăng lên mức 20 chữ số (USD) vào đầu tháng 1. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là sự chênh lệch lớn so với mức phân bổ BNB lý tưởng đã đặt ra là 5%, nó có thể khiến các nhà đầu tư đối mặt với bối cảnh thị trường tăng giá biến chuyển hướng về thị trường giảm giá vào đầu năm 2018 của tiền mã hoá - điều này sẽ không xảy ra nếu chiến lược tái cân bằng dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro được sử dụng .

3.2 Tái cân bằng dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro

Biểu đồ 7 - Hiệu suất danh mục đầu tư (Điểm chuẩn = 1000)

Bảng 5 - Lợi nhuận hàng năm

Tên danh mục đầu tư

Q4/2017

2018

2019

Q1/2020

Điểm chuẩn

3,95%

-3,12%

22,16%

-10,33%

Danh mục đầu tư BNB 

14,17%

-0,42%

29,01%

-10,00%

Danh mục đầu tư BNB + BTC 

13,98%

-3,82%

27,37%

-10,00%

Bảng 6 - Các chỉ số chính cho danh mục đầu tư có tái cân bằng dựa trên khoảng thời gian

Chỉ số

Model

BNB

BNB + BTC

Lợi nhuận hàng năm

4,87%

15,28%

(+10,41%)

12,02%

(+7,15%)

Biến động

11,25%

13,32%

12,06%

Tỷ lệ Sharpe

0,320

1,052

0,892

Giải ngân tối đa 

17,11%

19,67%

18,5%

Biểu đồ 8 - Tỷ trọng danh mục đầu tư (Danh mục đầu tư BNB)

Biểu đồ 9 - Tỷ trọng danh mục đầu tư (Danh mục đầu tư BNB + BTC)

Chúng tôi nhận thấy xu hướng tương tự đối với danh mục đầu tư tái cân bằng hàng tháng so với phương pháp tái cân bằng dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro. Tuy nhiên, danh mục BNB có hiệu quả tốt hơn cả về điểm chuẩn so với danh mục BNB + BTC, lợi nhuận hàng năm và tỷ lệ Sharpe, tuy nhiên - cần nhắc lại một lần nữa - danh mục BNB có mức độ biến động cao hơn đáng kể so với các danh mục khác.

Như dự kiến, việc sử dụng chiến lược tái cân bằng dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro sẽ ngăn cản việc phân bổ BNB trong danh mục đầu tư điều này cũng có thể thấy tương tự với việc tái cân bằng hàng tháng. Mặc dù việc này sẽ làm BNB không được chú ý trong thời điểm đợt tăng giá 2017-2018, nhưng bên cạnh đó nó cũng giảm đi mức việc trượt giá trong 2018-2019 – thực tế này được phản ánh trong sự biến động giảm đáng kể ở cả hai Danh mục đầu tư BNB và BNB + BTC . Cuối cùng, dường như chiến lược tái cân bằng dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro cung cấp những điều tin cậy hơn cho nhà đầu tư để đảm bảo danh mục đầu tư của họ không bao giờ có tỷ lệ rủi ro quá cao một cách không cần thiết đối với ngành công nghiệp tài sản tiền mã hóa.

3.3 Độ lệch

Sự sụt giảm nghiêm trọng của thị trường vào ngày 12 tháng 3 - được một số người trong ngành công nghiệp tiền mã hoá gọi là “Thứ Năm Đen Tối” - đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tính toán rủi ro đuôi và độ lệch của lợi nhuận khi xây dựng danh mục đầu tư tối ưu, đặc biệt là những công ty có phân bổ cho tiền mã hoá, chẳng hạn như BNB hoặc BTC.

Nói chung, lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại giả định rằng việc phân phối lợi nhuận có thể được hiểu một cách đầy đủ thông qua việc sử dụng giá trị trung bình và độ lệch chuẩn của việc phân phối; trong bối cảnh đó, hai số liệu này cho phép các nhà đầu tư tính toán lợi nhuận trung bình và sự biến động. Tuy nhiên, việc phân phối lợi nhuận cho các tài sản tài chính hiếm khi tuân theo phân phối tiêu chuẩn và điều này hoàn toàn chính xác.

Các biểu đồ dưới đây cho thấy lợi nhuận phân phối của ba danh mục mẫu mà chúng tôi đã tính toán trước đó bằng cách sử dụng phương pháp tái cân bằng dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro, trong khi so sánh chúng với các mẫu đáp ứng được phân phối tiêu chuẩn với cùng một giá trị trung bình, độ lệch chuẩn và số lượng theo mẫu.

Biểu đồ 10 a/b/c -  Phân phối danh mục đầu tư (Sắp xếp lại dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro)

Như chúng ta có thể thấy, không có phân phối nào của danh mục đầu tư khớp với phân phối tiêu chuẩn. Đáng chú ý, các phân phối của chúng có độ lệch âm và có đuôi rõ hơn so với tập dữ liệu được phân phối thông thường. Hai dữ kiện này có thể được biểu thị bằng các số liệu Độ lệch (Skewness) và Độ nhọn (Kurtosis), trong đó đối với một tập dữ liệu được phân phối tiêu chuẩn, độ lệch của nó sẽ là 0 và độ nhọn sẽ là 3.

Tuy nhiên, như bảng bên dưới chứng minh, độ lệch và độ nhọn của lợi nhuận danh mục đầu tư sai lệch đáng kể so với các số liệu có thể cho thấy sự hợp lý các tiêu chuẩn này. Ngoài ra, chúng tôi sử dụng ba bài thử nghiệm phổ biến về tiêu chuẩn của bất kỳ phân phối nào - Shapiro-Wilk, D’Agostino’s K^2 và Anderson Darling - với mức ý nghĩa 5% để tiếp tục xác nhận sự nghi ngờ của chúng tôi về tính tiêu chuẩn với lợi nhuận của danh mục đầu tư.

Bảng 7 - Độ lệch, Độ nhọn và các bài kiểm tra tiêu chuẩn của danh mục đầu tư

Phân phối tiêu chuẩn theo lý thuyết

Điểm chuẩn

BNB

BNB + BTC

Skewness / Độ lệch

0

-1,42

-1,33

-1,76

Kurtosis / Độ nhọn

3

16,9

18,6

20,7

Thử nghiệm của Shapiro-Wilk 

Vượt Qua

Thất bại

Thất bại

Thất bại

Thử nghiệm của D’Agostino’s K^2

Vượt qua

Thất bại

Thất bại

Thất bại

Thử nghiệm của Anderson Darling 

Vượt qua

Thất bại

Thất bại

Thất bại

Sự hiện diện của các phân phối đuôi béo (fat-tailed) trong lợi nhuận của ba danh mục đầu tư và đối với lợi nhuận từ tiền mã hoá đưa ra một cảnh báo quan trọng cho các nhà đầu tư, vì lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại được thực hiện một mình - trong việc xem xét độ lệch của lợi nhuận và rủi ro đuôi - có thể dẫn đến sự đánh giá thấp có hệ thống về rủi ro mức giảm, như trường hợp của "Thứ Năm Đen Tối". Hầu hết các cổ phiếu, Bitcoin và các tài sản “rủi ro” khác, thường thể hiện sự sai lệch tiêu cực.

Điều thú vị là BNB có độ lệch dương 1,65, giúp nó được xếp vào danh mục các tài sản có độ lệch dương khác (nói chung) như VIX và các tài sản trú ẩn an toàn (trong ví dụ sau, chúng tôi sử dụng Quỹ trái phiếu kho bạc 1-3 năm của iShares Barclays (SHY ).

Bảng 8 - Độ lệch của các tài sản khác nhau

BTC

BNB

VIX

SHY

-0,373

1,65

3,38

0,905

Lợi nhuận có độ lệch âm có nghĩa là người ta thường mong đợi thấy tài sản tạo ra lợi nhuận nhỏ nhưng liên tục và tổn thất lớn ít xảy ra hơn - như trường hợp của chứng khoán trong giai đoạn suy thoái và Bitcoin. Ngược lại, lợi nhuận có độ lệch dương có nghĩa là người ta thường kỳ vọng tài sản này sẽ thường xuyên tạo ra các khoản lỗ nhỏ và lợi nhuận cao nhưng không thường xuyên. VIX là một ví dụ dễ hiểu về điều này, vì nó theo dõi sự biến động ngầm của S&P500, thường trải qua các giai đoạn biến động thấp kéo dài (ví dụ: trong giai đoạn tăng giá sau năm 2008) trước khi có một giai đoạn sụt giảm đáng chú ý, nhưng tỷ lệ rút vốn và biến động tăng cao. 

BNB cũng thể hiện tính chất của độ lệch dương nên có thể giải thích lý do tại sao đây có thể là một bổ sung đặc biệt hữu ích cho danh mục đầu tư thường bao gồm các tài sản có độ lệch âm - giúp đưa độ lệch danh mục tổng thể về gần 0 và làm cho nó linh hoạt hơn với các sự kiện dài hạn .

4. Kết luận

Phân tích này đã bổ sung vào nghiên cứu một gợi ý về việc thêm một lượng nhỏ tài sản tiền mã hóa vào danh mục đầu tư “truyền thống” có thể cải thiện đáng kể lợi nhuận và rủi ro theo đó cũng sẽ được điều chỉnh lại. Trong nội dung về BNB, chúng tôi đã chỉ ra cách bổ sung để có thể tái cân bằng các danh mục đầu tư, nhằm mang lại lợi ích đa dạng hóa và cả danh mục dùng phương pháp tái cân bằng dựa trên chấp nhận rủi ro và tái cân bằng hàng tháng sẽ được cân bằng với việc phân bổ mục tiêu 5% vào BNB, lại vượt trội hơn rất nhiều so với danh mục đầu tư mà không có tiền mã hóa. Điều thú vị là trong thời gian nghiên cứu, danh mục đầu tư của BNB cũng vượt trội so với danh mục đầu tư với tỷ trọng mục tiêu tương ứng là 2,5%, đối với cả BNB và BTC, dẫu cho BNB có tương quan trung bình thấp hơn so với Bitcoin.

Một khía cạnh chưa được kiểm tra trong việc áp dụng lý thuyết của danh mục đầu tư hiện đại vào thị trường tiền mã hóa là ảnh hưởng của độ lệch và độ nhọn của lợi nhuận sụt giảm đối với rủi ro của nhà đầu tư và lợi nhuận kỳ vọng. Chúng tôi đã chỉ ra cách thức – do một lượng lớn độ lệch và độ nhọn – danh mục đầu tư truyền thống và danh mục đầu tư tài sản tiền mã hóa có lợi nhuận không tuân theo phân phối tiêu chuẩn và thường sẽ bị sai lệch. Thực tế này có thể khiến các nhà đầu tư đánh giá thấp rủi ro sụt giá nếu họ không hiểu đúng thực tế này. BNB, thật thú vị, đã có lợi nhuận dương trong hai năm qua, cho phép nó hoạt động như một phương tiện để các nhà đầu tư phòng ngừa rủi ro giảm giá hiện tại, đặc biệt rõ ràng trong danh mục đầu tư bao gồm các tài sản có độ lệch âm.

Báo cáo này là phần thứ hai trong loạt bài của chúng tôi về quản lý danh mục đầu tư với tiền mã hoá và tài sản kỹ thuật số.

Nó được viết với sự hợp tác của  21Shares. 21Shares cho phép các nhà đầu tư tiếp xúc với tiền mã hoá một cách dễ dàng, an toàn và theo cách có quy định trên Sàn giao dịch Thụy Sĩ SIX.

Tài liệu tham khảo

Có rất nhiều tài liệu khác (ví dụ: Hougan 2018, Nghiên cứu Binance 2019), tham khảo lợi ích đa dạng hóa của Bitcoin trong danh mục đầu tư truyền thống.