Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
Giao dịch
Phái sinh
Earn
NFT
Doanh nghiệp
Bảng tin

Tìm hiểu về BUSD và Binance-Peg BUSD

2022-11-14

Tính minh bạch của BUSD

BUSD là stablecoin được neo vào đồng Đô la Mỹ (USD) do Paxos phát hành và được Binance hỗ trợ thương hiệu. BUSD được phê duyệt bởi Sở Dịch vụ Tài chính New York (NYDFS), một cơ quan quản lý nổi tiếng trong ngành tài chính nhờ áp dụng các tiêu chuẩn cực kỳ nghiêm ngặt đối với các pháp nhân và sản phẩm mà cơ quan này giám sát. Người dùng luôn có thể mua và quy đổi tài sản này theo tỷ giá 1 BUSD tương đương 1 USD.  

BUSD được thiết kế với 3 ưu tiên chính: khoản dự trữ chất lượng cao, kiểm toán và quản lý. Các stablecoin có thiết kế tối ưu chỉ nên được đảm bảo bằng tiền mặt và Trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ ngắn hạn với thời gian đáo hạn dưới 90 ngày. Để đảm bảo tính minh bạch tối đa, báo cáo chứng thực khoản dự trữ hằng tháng và báo cáo nắm giữ hằng tháng được cung cấp, cho phép mọi người xác minh rằng BUSD được đảm bảo 100% bằng tiền mặt hoặc các khoản tương đương tiền mặt.

Theo các quy định lưu ký nghiêm ngặt được thực thi bởi các cơ quan quản lý của bang New York, khoản dự trữ BUSD của Paxos chỉ được giữ trong các tài khoản ngân hàng không bị ảnh hưởng bởi rủi ro phá sản, được bảo hiểm bởi FDIC hoặc các công cụ của Kho bạc Hoa Kỳ.

Tài sản của khách hàng được bảo vệ khỏi rủi ro phá sản và tách biệt với tiền của doanh nghiệp. Do tài sản được tách biệt hoàn toàn, nên người dùng không phải lo tổ chức phát hành mất khả năng thanh toán - tài sản sẽ được hoàn trả cho chủ sở hữu hợp pháp ngay cả trong trường hợp không mong muốn đó. 

Cùng với việc Paxos phát hành BUSD trên blockchain Ethereum, Binance cũng cung cấp token BUSD được bao bọc tên là Binance-Peg BUSD, chạy trên một số mạng lưới blockchain khác, bao gồm BNB Chain, Avalanche và Polygon.

Binance-Peg BUSD hoạt động như thế nào trên nhiều chuỗi?

BUSD vốn được phát hành trên Ethereum, do đó người dùng không thể sử dụng đồng tiền này bên ngoài hệ sinh thái Ethereum. Để mở rộng tiện ích của BUSD sang các blockchain khác, Binance đã cung cấp phiên bản stablecoin được bao bọc là Binance-Peg BUSD, được thiết kế để theo dõi giá trị của BUSD ERC-20 gốc theo tỷ lệ 1:1.  "Bao bọc" token là thuật ngữ blockchain dùng để chỉ việc tạo các phiên bản có thể di chuyển đến các chuỗi khác cho tài sản gốc nhằm tăng khả năng tương tác và tính liên kết của không gian tài sản kỹ thuật số. Thông thường, giá trị của token được bao bọc được bảo đảm bằng cách khóa tài sản đảm bảo của tài sản gốc, đó là trường hợp của Binance-Peg BUSD.

Theo Etherscan, có 23,4 tỷ BUSD đang được lưu hành tính đến ngày 15/11/2022, bao gồm 5,3 tỷ BUSD bị khóa trên mạng lưới Ethereum. Đồng thời, khoảng 5,3 tỷ Binance-Peg BUSD được phát hành trên các mạng lưới khác nhau, bao gồm 4,85 tỷ trên BNB Chain, 9,5 triệu trên Avalanche và 4 triệu trên Polygon. Số lượng BUSD ERC-20 gốc bị khóa trên Ethereum gần bằng với số lượng BUSD Binance-Peg đang lưu hành không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Như phần bên dưới giải thích chi tiết hơn, để tạo token BUSD được bao bọc, trước tiên Binance phải khóa một BUSD thông thường trên blockchain gốc.  Bất kỳ ai cũng có thể truy cập trang web bằng chứng về tài sản để kiểm tra trên chuỗi.

Binance-Peg BUSD được đảm bảo hoàn toàn bằng khoản dự trữ như thế nào?

Làm cách nào người dùng có thể chắc chắn rằng giá trị của các token Binance-Peg BUSD được bảo vệ như nhau? Rất đơn giản: mỗi token Binance-Peg BUSD mà Binance đúc tương ứng với một token BUSD mà tổ chức phát hành của nó – Paxos dự trữ. Người nắm giữ BUSD (ERC-20) và Binance-Peg BUSD có thể thoải mái hoán đổi token giữa các blockchain. Tóm lại, mỗi token Binance-Peg BUSD đại diện cho giá trị của một BUSD gốc được lưu ký bên ngoài Binance, nghĩa là giá trị của nó được bảo đảm bởi cùng một cơ chế bảo vệ hiệu quả, giúp BUSD trở thành một trong những stablecoin đáng tin cậy nhất trên thị trường.    

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: BUSD được Paxos phát hành trên Ethereum và được quản lý bởi NYDFS. Binance cung cấp dịch vụ token được neo để khóa BUSD trên Ethereum và phát hành một lượng Binance-Peg BUSD tương đương trên các mạng lưới khác. Hãy xem bằng chứng tài sản (Bằng chứng tài sản đảm bảo cho B-Token) để biết thêm chi tiết. Xin lưu ý rằng Binance-Peg BUSD là một sản phẩm của Binance. Sản phẩm này không phải do Paxos phát hành và cũng không chịu sự quản lý của NYDFS.