Mua Crypto
Thanh toán bằng
Giao dịch
Phái sinh
Earn
Tài chính
NFT
Doanh nghiệp
Bảng tin
USD

Cách chúng tôi đảm bảo Binance-Peg BUSD (và giải thích những điểm khác biệt trong quá khứ)

2023-01-10

Các báo cáo tin tức gần đây đã làm sáng tỏ Binance-Peg BUSD và việc nó dường như không phải lúc nào cũng được đảm bảo hoàn toàn bởi BUSD do Paxos phát hành. Tóm lại: Binance luôn tái cân bằng hoặc cập nhật tài sản trong các địa chỉ được neo theo định kỳ, không theo thời gian thực. Chúng tôi hiện đang thực hiện tái cân bằng thường xuyên hơn nhiều để đảm bảo Binance-Peg BUSD luôn được đảm bảo theo tỷ lệ 1:1.

Để rõ ràng, cùng với việc Paxos phát hành BUSD trên Ethereum blockchain, Binance cung cấp token BUSD được bao bọc — Binance-Peg BUSD — chạy trên một số mạng lưới blockchain khác, bao gồm BNB Chain, Avalanche, Polygon và TRON. BUSD được đảm bảo hoàn toàn bằng tiền mặt USD và dự trữ tương đương tiền mặt, như có thể thấy ở đây. Binance-Peg BUSD được đảm bảo hoàn toàn bởi BUSD, như có thể thấy ở đây.

"Bao bọc" token là thuật ngữ blockchain dùng để chỉ việc tạo các phiên bản có thể di chuyển đến các chuỗi khác cho tài sản gốc nhằm tăng khả năng tương tác và tính liên kết của không gian tài sản kỹ thuật số. Thông thường, giá trị của token được bao bọc được bảo đảm bằng cách khóa tài sản đảm bảo của tài sản gốc, Binance-Peg BUSD chính là như vậy. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham chiếu bài viết này: Tìm hiểu về BUSD và Binance-Peg BUSD. 

Vì lý do hoạt động, đôi khi trong quá khứ đã có sự không khớp về thời gian trong việc đảm bảo Binance-Peg BUSD bằng BUSD, đây là điều đã được xác định trong các bài báo gần đây. Dữ liệu cho thấy rõ ràng việc tái cân bằng không phải lúc nào cũng theo kịp nhu cầu về Binance-Peg BUSD. Sau khi tự xác định điều này vào năm ngoái, giờ chúng tôi thực hiện tái cân bằng thường xuyên hơn để đảm bảo Binance-Peg BUSD được đảm bảo đầy đủ và minh bạch. Điều này sẽ được đưa vào hệ thống Bằng chứng dự trữ mà chúng tôi tiếp tục phát triển.

Điều quan trọng là mặc dù có sự khác biệt trong dữ liệu, nhưng việc rút tiền chưa bao giờ ảnh hưởng đến người dùng. Nó cũng không có tác động đến BUSD trên ERC-20 do Paxos phát hành, được quy định bởi NYDFS, được kiểm toán hàng tháng và được đảm bảo bởi tiền mặt USD và dự trữ tương đương tiền mặt.