Các nhà lãnh đạo Web3 tham gia Binance để đón đầu những sáng kiến phục hồi ngành Web3

2022-11-23

Với tư cách là người tiên phong trong lĩnh vực tiền mã hóa, chúng tôi hiểu rằng mình có trách nhiệm đi đầu trong việc bảo vệ người tiêu dùng và xây dựng lại ngành. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã thành lập Sáng kiến phục hồi ngành (IRI), một cơ hội đồng đầu tư mới cho các tổ chức mong muốn hỗ trợ tương lai của Web3. 

Thông tin chính về IRI:

  • IRI không phải là một quỹ đầu tư.

  • Để tiếp cận các cơ hội đầu tư thông qua quy trình đăng ký IRI, mỗi người tham gia phải dành riêng số vốn đã cam kết (có thể bằng stablecoin hoặc các token khác - tùy ý người tham gia) trong các địa chỉ công khai để đảm bảo tính minh bạch. 

  • Mỗi người tham gia, bao gồm cả Binance sẽ xem xét các cơ hội đầu tư và đưa ra quyết định đầu tư độc lập với nhau trên cơ sở từng giao dịch. 

  • Chúng tôi nhận thấy rằng các tổ chức tài chính truyền thống có thể muốn tham gia nhưng không thể gửi tiền đến một địa chỉ công khai. Chúng tôi sẵn sàng khám phá các cấu trúc giao dịch khác theo chủ đề rộng lớn hơn của IRI với những bên có quan tâm. 

  • Chúng tôi dự đoán sáng kiến này sẽ kéo dài khoảng sáu tháng và sẽ linh hoạt về cơ cấu đầu tư -- token, tiền pháp định, tài sản, công cụ chuyển đổi, nợ, hạn mức tín dụng, v.v. -- vì chúng tôi cho rằng những tình huống độc lập sẽ cần có những giải pháp phù hợp khác nhau. 

  • Mỗi người tham gia có thể rút bất kỳ khoản tiền chưa sử dụng nào còn lại từ các địa chỉ công khai khi kết thúc sáng kiến. 

Ban đầu, Binance sẽ cam kết 1 tỷ USD cho các cơ hội đầu tư theo chủ đề IRI với mục đích tăng số tiền đó lên 2 tỷ USD trong tương lai gần nếu nhu cầu tăng lên. Cho đến nay, Jump Crypto, Polygon Ventures, Aptos Labs, Animoca Brands, GSR, Kronos và Brooker Group cũng đã cam kết tham gia với tổng cam kết ban đầu khoảng 50 triệu USD. Chúng tôi hy vọng sẽ sớm có thêm nhiều người tham gia. 

Địa chỉ công khai cho cam kết ban đầu 1 tỷ BUSD của Binance là: 0x043a80999cEe3711D372FB878768909fbE7F71E6

Địa chỉ của những người tham gia khác sẽ được công bố trong tuần tới.

Chúng tôi đã nhận được khoảng 150 đơn đăng ký từ các công ty đang tìm kiếm sự hỗ trợ theo IRI. Mỗi nhà đồng đầu tư trong IRI sẽ có cơ hội xem xét các giao dịch tiềm năng và tự quyết định xem họ có muốn tham gia hay không. Chúng tôi hy vọng một số giao dịch sẽ được đầu tư đơn phương và những giao dịch khác sẽ là đồng đầu tư với tất cả hoặc một số người tham gia IRI. 

Nhiệm vụ của nỗ lực mới này là hỗ trợ các công ty và dự án hứa hẹn nhất và có chất lượng cao nhất được xây dựng bởi các nhà công nghệ và doanh nhân giỏi nhất, những người đang phải đối mặt với những khó khăn tài chính ngắn hạn, nghiêm trọng mà không phải do lỗi của họ. Điều làm cho sáng kiến này trở nên độc đáo là cách tiếp cận mang tính hợp tác để khôi phục niềm tin vào Web3. 

Nói chung, chúng tôi sẽ tìm kiếm các dự án có đặc điểm là 1) đổi mới và tạo ra giá trị lâu dài, 2) mô hình kinh doanh khả thi và được phân định rõ ràng và 3) tập trung toàn lực vào quản lý rủi ro (nhấp vào đây để đăng ký).

Ngoài hỗ trợ về tiền, chúng tôi có kế hoạch cung cấp cho những người sáng lập và dự án sự hỗ trợ toàn diện - từ thiết lập, thực hiện kỹ thuật, gây quỹ, v.v. - để họ có thể vực dậy và phát triển mạnh mẽ hơn sau "mùa đông" tiền mã hóa. 

Nếu bạn muốn tham gia, hãy liên hệ với chúng tôi