Mua Crypto
Thanh toán bằng
Giao dịch
Phái sinh
Earn
Tài chính
NFT
Doanh nghiệp
Bảng tin
USD

Binance-Peg BUSD hiện đã có trên TRON

2022-12-29

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng Binance-Peg BUSD hiện đã có trên TRON. Cùng với BUSD do Paxos phát hành trên blockchain Ethereum, Binance-Peg BUSD (một phiên bản BUSD được wrap do Binance cung cấp) mở rộng các mạng lưới blockchain được hỗ trợ để bao gồm cả TRON. Giờ bạn có thể sử dụng Binance-Peg BUSD trên các mạng lưới BNB Chain, Avalanche, Polygon và TRON. Binance-Peg BUSD hỗ trợ trên nhiều chuỗi đem lại cho các trader một phương thức chuyển stablecoin được đảm bảo bằng USD nhanh chóng và an toàn trên nhiều nền tảng khác nhau. Tất cả người dùng giờ có thể khám phá hệ sinh thái TRON bằng Binance-Peg BUSD gốc một cách an toàn và hiệu quả hơn.

Địa chỉ hợp đồng thông minh Binance-Peg BUSD trên TRON là: https://tronscan.org/#/token20/TMz2SWatiAtZVVcH2ebpsbVtYwUPT9EdjH 

Lưu ý rằng BUSD được phát hành trên Ethereum bởi Paxos và được quản lý bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính bang New York (NYDFS). Binance cung cấp dịch vụ token được neo để khóa BUSD trên Ethereum và phát hành một lượng Binance-Peg BUSD tương đương trên các mạng lưới khác (BNB Chain, Avalanche và Polygon, TRON, v.v.). Binance-Peg BUSD là một sản phẩm của Binance, không do Paxos phát hành cũng như không do NYDFS quản lý. Xem trang Bằng chứng tài sản để biết thêm thông tin.

Giới thiệu về TRON

TRON là một public blockchain đang nỗ lực trở thành cơ sở hạ tầng cốt lõi cho một mạng internet phi tập trung. TRON được thành lập vào tháng 9 năm 2017 bởi H.E. Justin Sun. Mainnet của TRON đã được ra mắt vào ngày 31/05/2018. TRON dựa trên cơ chế Bằng chứng stake được ủy quyền (DPoS), trong đó 27 Siêu đại diện xoay vòng 6 giờ một lần để xác thực các block và giao dịch. Kể từ khi ra mắt, TRON đã trở thành một trong những blockchain có thể lập trình được sử dụng rộng rãi nhất cho các ứng dụng phi tập trung và có sức hút đáng kinh ngạc trong những năm gần đây, với hơn 129 triệu người dùng trên blockchain và hơn 4,4 tỷ giao dịch.

TRX (Tronix) là token của mainnet TRON dựa trên Giao thức TRON. Trên blockchain, TRX đóng vai trò là đơn vị tài khoản cơ bản và giá trị của tất cả các coin khác được lấy từ giá trị của TRX. TRX được đúc trên Ethereum nhưng đã chuyển sang Giao thức Tron vào năm 2018 khi mainnet ra mắt. TRX có nguồn cung không giới hạn và người dùng có thể kiếm được phần thưởng bằng cách tham gia vào hệ thống bình chọn của mạng lưới TRON. Ngoài ra, người dùng có thể sử dụng TRX để tạo DApp và hợp đồng thông minh, đồng thời truy cập hệ sinh thái các dự án DeFi.

Giới thiệu về BUSD và Binance-Peg BUSD

BUSD là một stablecoin được quản lý và đảm bảo bằng tiền pháp định là USD. Stablecoin BUSD do Paxos phát hành, cũng như các khoản dự trữ của nó, phải chịu sự giám sát chặt chẽ theo quy định của Cơ quan Dịch vụ Tài chính bang New York. BUSD được đảm bảo bởi các khoản dự trữ được giữ bằng một trong hai hoặc cả hai (i) tiền pháp định trong tài khoản cá nhân đa dụng tại các ngân hàng Hoa Kỳ được bảo hiểm và/hoặc (ii) tín phiếu kho bạc Hoa Kỳ (bao gồm các tín phiếu có được thông qua các thỏa thuận mua lại và/hoặc quỹ thị trường tiền tệ đầu tư vào tín phiếu kho bạc Hoa Kỳ) .

Binance-Peg BUSD, không do Paxos phát hành cũng như không được NYDFS quản lý, là một sản phẩm riêng biệt. Binance đúc độc lập Binance-Peg BUSD trên các blockchain khác (ví dụ: BNB Chain, Polygon, Avalanche) và neo các token vào BUSD trên tỷ lệ 1:1. Điều này cho phép người nắm giữ của cả hai token trên nền tảng Binance swap token giữa Ethereum và các blockchain khác.

Xem thêm: 

Tìm hiểu về BUSD và Binance-Peg BUSD