Mua Crypto
Thanh toán bằng
Giao dịch
Phái sinh
Earn
Tài chính
NFT
Doanh nghiệp
Bảng tin
USD

Binance tham gia Phòng Thương mại Kỹ thuật số để hỗ trợ xây dựng hành lang pháp lý cho tiền mã hóa

subTitle
2022-12-19

Mô tả biểu đồ được tạo tự động

Chúng tôi rất vui được thông báo rằng chúng tôi đã tham gia Phòng Thương mại Kỹ thuật số, một hiệp hội thương mại tiền mã hóa và blockchain hàng đầu. Chúng tôi đã tham gia Ủy ban điều hành của Phòng để thúc đẩy ngành công nghiệp blockchain phát triển cùng với các đối tác khác trong ngành. 

“Là tổ chức chứng kiến sự tăng trưởng nhanh chóng của ngành và môi trường quản lý phức tạp, Binance buộc phải phối hợp chặt chẽ với các nhà hoạch định chính sách, cơ quan quản lý và các nhóm trong ngành như Phòng. Hoạt động này là nền tảng cho sứ mệnh của chúng tôi trong việc thúc đẩy sự phát triển bền vững của các quy định hợp lý liên quan đến tiền mã hóa và blockchain, sau cùng đảm bảo người dùng được bảo vệ an toàn", Joanne Kubba - Phó chủ tịch phụ trách Công vụ của Binance cho biết. 

Blain Rethmeier, Phó chủ tịch phụ trách Công vụ của Phòng Thương mại Kỹ thuật số cho biết: “Công nghệ blockchain là tương lai của tài chính. “Các thành viên của chúng tôi đại diện cho các tổ chức hàng đầu cam kết xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết để tạo ra một hệ thống tài chính lành mạnh và toàn diện hơn. Binance đã cho thấy mình là nền tảng dẫn đầu trong hệ sinh thái mới nổi này và chúng tôi vui mừng được chào đón họ cũng như những đóng góp của họ cho Ủy ban điều hành của chúng tôi”.

“Phòng đã khẳng định vị thế là tổ chức có tiếng nói hàng đầu về chính sách công nghệ blockchain. Chúng tôi rất mong được hợp tác với Phòng và cùng nhau tìm ra các giải pháp lâu dài khi chúng tôi mở ra tương lai Web3 và kỷ nguyên mới của nền kinh tế toàn cầu,” Kubba nói. 

Chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ với Phòng Thương mại Kỹ thuật số, đội ngũ và các thành viên của Phòng để phổ biến kiến thức, vận động chính sách và đưa ra các giải pháp cho một số vấn đề cấp bách nhất ảnh hưởng đến ngành. Chúng tôi sẽ tham gia nghiên cứu, hội nghị bàn tròn, nhóm làm việc và thảo luận với các nhà hoạch định chính sách và cơ quan quản lý để giúp đưa ra các chính sách hợp lý có lợi cho xã hội và người dùng.  

Ủy ban điều hành của Phòng vạch ra các ưu tiên và chiến lược cho tổ chức. Là hiệp hội thương mại đầu tiên và lớn nhất thế giới đại diện cho ngành công nghiệp blockchain, sứ mệnh của Phòng là thúc đẩy việc chấp nhận và sử dụng các tài sản kỹ thuật số và công nghệ dựa trên blockchain. Thông qua việc phổ biến kiến thức, vận động chính sách và hợp tác chặt chẽ với các nhà hoạch định chính sách, cơ quan quản lý và ngành, Phòng đang nỗ lực thiết lập một môi trường quản lý và pháp lý khuyến khích tăng trưởng giúp thúc đẩy đổi mới, tạo công ăn việc làm và đầu tư.