Mua Crypto
Thanh toán bằng
Thị trường
NFT
New
Tải xuống
English
USD

Binance tăng cường yêu cầu KYC toàn cầu để bảo vệ người dùng tốt hơn

2021-08-19

Tại Binance, chúng tôi liên tục xem xét các sản phẩm và dịch vụ để xác định những thay đổi và cải tiến dựa theo các tiêu chuẩn tuân thủ toàn cầu ngày càng chặt chẽ hơn. Để tăng cường bảo vệ người dùng và cung cấp một môi trường tiền mã hóa an tòa cho mọi người, chúng tôi sẽ áp dụng yêu cầu Xác minh Trung cấp đối với tất cả người dùng.

Xác minh trung cấp hỗ trợ những nỗ lực của Binance về Nhận biết khách hàng (KYC) và Chống rửa tiền (AML) trong số những nỗ lực không ngừng của tổ chức nhằm tăng cường hơn nữa việc bảo vệ người dùng và giao thức quản trị rủi ro.

CEO của chúng tôi, CZ cho biết: “Bảo vệ người dùng là một ADN và giá trị cốt lõi của chúng tôi. Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra một hệ sinh thái bền vững, an toàn cho tất cả những người tham gia. Trong bốn năm qua, chúng tôi đã xây dựng nền móng bằng cách đầu tư lớn vào bảo mật và bảo vệ khách hàng, hỗ trợ thực thi pháp luật từ khắp nơi trên thế giới với các cuộc điều tra cấp cao và giúp đỡ những nạn nhân của tội phạm mạng lấy lại số tiền bị mất trị giá hàng triệu đô la.” 

"Mục tiêu của chúng tôi là hợp tác nhiều hơn với những người hoạch định chính sách để cải thiện những tiêu chuẩn toàn cầu và ngăn chặn những tác nhân xấu."

Trong 30 ngày qua, Binance đã công bố những khoản đầu tư đáng kể đối với hoạt động bảo vệ người dùng bao gồm nhưng không giới hạn ở: bổ nhiệm cán bộ tuân thủ cấp cao, triển khai công nghệ tuân thủ, ra mắt công cụ Báo cáo thuế, cập nhật giao dịch đòn bẩy, thay đổi hạn mức rút cập nhật dịch vụ API.

Để biết thêm thông tin về những cập nhật đối với yêu cầu KYC toàn cầu của Binance, vui lòng truy cập: