Mua Crypto
Thị trường
Giao dịch
Futures
Earn
Nhiều hơn
Cancel

Binance Smart Chain lập một đỉnh cao mới

2022-02-13

Trong 24 giờ ngày 28 tháng 7, Binance Smart Chain (BSC) đã xử lý 12,9 triệu giao dịch. Con số này và những con số dưới đây đều từ những explorer BSC network bscscan.com tuyệt vời do đội ngũ Etherscan cung cấp.

Điều này có nghĩa là 150 giao dịch mỗi giây (TPS) được xử lý trên mainnet, không phải trong các bài kiểm tra môi trường cô lập hoặc sách trắng (whitepaper). Nếu phóng to, chúng ta cũng sẽ nhận thấy rằng đây không phải là các giao dịch ít khi chuyển BNB hoặc BEP20, mà là các giao dịch lớn, vì nhiều người dùng đang “chiến đấu” với nhau trong “Play & Earn”, được đóng góp chính bởi GameFi dApps từ MVBII. Tổng lượng gas sử dụng trong ngày 28/7 là 2.052.084 triệu USD. Nếu tất cả những điều này là cho một giao dịch BEP20 đơn giản thường tốn 50k gas, nó có thể bao gồm 41 triệu giao dịch và tương đương với 470 TPS.

Đây là một thành tựu tuyệt vời, được hoàn thành bởi những validator, hàng chục nghìn người ủy quyền BNB, nhà phát triển, nhà xây dựng dApp và quan trọng nhất là người dùng BSC. Xin chúc mừng và chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả các bạn đã tham gia vào Hệ sinh thái BSC!

Mặt khác, với khối lượng lớn, mạng lưới đã xảy ra tình trạng tắc nghẽn vào ngày 28 tháng 7 trong khoảng 4 giờ và nhiều nút phiên bản cũ hoặc thông số kỹ thuật thấp không thể bắt kịp các block để xử lý kịp thời.

Cộng đồng nhà phát triển, bao gồm các nhà phát triển từ Binance, nhóm dự án dApp và nhóm dự án cơ sở hạ tầng, đã và đang làm việc chăm chỉ để nâng cao năng lực của BSC. Các nỗ lực tập trung vào việc tối ưu hóa EVM, mạng P2P và hệ thống lưu trữ. Sự cải tiến sắp tới dự kiến không chỉ mang lại lợi ích cho cộng đồng BSC mà còn phản hồi cho tất cả các blockchain liên quan đến EVM, bao gồm cả Ethereum.

Một số cải tiến ngắn hạn dưới đây có thể giải quyết những thách thức hiện có trong khi cộng đồng tìm ra giải pháp tốt hơn.

Phiên bản mới của ứng dụng khách hàng beta được phát hành có hiệu suất tốt hơn để xử lý khối lượng lớn. Vui lòng nâng cấp và thực hiện báo cáo lỗi trên Github nếu bạn gặp phải bất kỳ vấn đề nào. Xin lưu ý rằng đây chỉ là phiên bản beta, một số bản sửa lỗi đang được tiến hành. Nhấp vào đây để tải xuống ứng dụng khách beta. Nhấp vào đây để tải xuống ứng dụng khách hàng beta.

Để cải thiện hiệu suất của các nút và đạt được thời gian tạo khối nhanh hơn, chúng tôi đề xuất các thông số kỹ thuật sau.

1. Validator

- Dung lượng đĩa trống 2T GB, ổ thể rắn (SSD), gp3, 8k IOPS, thông lượng 250MB / S, độ đọc trễ <1ms

- 12 lõi CPU và 48 GB bộ nhớ (RAM)

- Loại phiên bản m5zn.3xlarge trên AWS hoặc c2-standard-8 trên Google cloud.

- Kết nối Internet băng thông rộng với tốc độ tải lên / tải xuống tối thiểu 10 megabyte mỗi giây.

2. Fullnode operator

Dung lượng đĩa trống 1T GB, ổ thể rắn (SSD), gp3, 3k IOPS, thông lượng 125MB / S, độ đọc trễ <1ms. (nếu bắt đầu với snap/fast sync, sẽ cần SSD NVMe).

- 8 core CPU và 32 GB bộ nhớ (RAM).

- Loại phiên bản c5.4xlarge trên AWS, c2-standard-8 trên Google cloud.

- Kết nối Internet băng thông rộng với tốc độ tải lên / tải xuống 5 megabyte mỗi giây.

Nếu bạn không cần nút lưu trữ, hãy chọn latest snapshot (ảnh chụp nhanh mới nhất) và chạy lại từ đầu từ đó.

Để biết chi tiết đầy đủ về thông số kỹ thuật, bấm vào đây.

Mặc dù chúng ta đã leo lên một đỉnh cao mới, nhưng vẫn còn những đỉnh cao hơn ở phía trước. Khi ngày càng có nhiều người dùng sử dụng BSC, cần phải có thông lượng lớn hơn và chúng tôi tin rằng BSC có tiềm năng để đạt được điều này. Giới hạn trần gas sẽ dần dần được nâng lên hơn nữa và mọi đề xuất mang tính xây dựng sẽ được hoan nghênh hơn.

Nếu bạn có đề xuất hoặc muốn đề xuất một số cải tiến, vui lòng truy cập Github.

Nếu bạn gặp bất kỳ lỗi nào, vui lòng báo cáo tại đây.